Kromě návštěvy muzejního domu Štěpána Netolického, kde je zřízeno návštěvnické centrum a vzdělávací expozice, která je věnovaná třeboňskému rybníkářskému dědictví, kterou jsme prohlídku Třeboně uzavřeli, jsme také navštívili vodní zámek Kratochvíle, hrobku Schwarzenbergů a renesanční zámek v Třeboni. Na všech uvedených místech jsme získali vyčerpávající informace o historii města, zámků a unikátním technickém vodním díle, výstavbě umělé Zlaté stoky, která propojuje jednotlivé rybníky a zásobuje je vodou z řeky Lužnice. Protože to byl zájezd dvoudenní, měli jsme také zajištěné ubytování s večeří a snídaní v pěkném penziónu. Závěrem mohu pouze dodat, že se nám všem zájezd velmi líbil, a tímto děkujeme Karlovarskému kraji za finanční příspěvek. Děkujeme také všem, kteří zájezd zorganizovali, a těšíme se na podobný poznávací zájezd po krásných místech naší země.                                   

Klub důchodců Slaměnka Sokolov