Budovu stanice zdobil uvítací nápis, zhotovený Mgr. J. Nedělou. Na cestující vlaku čekal  prodejní stánek, který nabízel prostřednictvím dobově oblečené hokynářky Mgr. I. Pečenkové perníčky, preclíky, hrníčky, chléb a ovoce. Krále přivítaly slavnostní fanfáry a starosta Oloví p. J. Mikuláš. Král s královnou ochutnal domácí chléb, upečený Mgr. H. Suttou. Poté zhlédl  královský pár vystoupení dětí ze ZŠ, které připravila Mgr. H. Pavlíčková. Sklidili všichni zasloužilý potlesk i pochvalu krále. Pan Šimek v roli konšela podal králi kroniku města k podpisu. Poté se král přenesl do 16. století a všichni jsme byli svědky setkání krále s hvězdářem Johannesem Keplerem, kterého ztvárnil Mgr. P. Janus. Dokonce předal králi horoskop, který sám sestavil. Celý program byl ozvučen a doplněn hudebními vstupy, které řídil Mgr. T. Korel. 

V závěru chceme poděkovat zaměstnancům nádraží v Oloví, jmenovitě  vedoucímu střediska p. R. Šedovi, jeho zástupci p. M. Vaculíkovi, řídící dispečerce J.Trubačové a p. M. Proftové, za poskytnutí zázemí pro vystupující.       

Mgr. Miluše Kamasová, ZŠ Oloví