A dnešní den nás přesvědčil, že ta snaha opravdu stála za to. Sešly se tu a úsměvem nás odměnily děti se svými rodiči a klienti Denního centra Mateřídouška,o.p.s., Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, p. o., Chráněného bydlení Sokolov a Dolmenu Sokolov. Společně jsme venku zhlédli vystoupení Veroniky, Hanky a Ester „Hnízdo na nitkách“. Moc děkujeme Fysio ART, Hance Strejčkové a Filipu Novákovi za úžasné lektorské vedení tábora, Tomáši Strejčkovi za technickou podporu, Ministerstvu kultury České republiky a EPT connector za finanční podporu. A velký dík Základní umělecké škole Sokolov za vytvoření speciálních tašek pro naši knihovnu. Budeme se na vás všechny těšit zase příště, užijte si krásný zbytek prázdnin!!!

Městská knihovna Sokolov