Kameny v podobě dlažební kostky o rozměrech 10 krát 10 centimetrů jsou koncipovány jako vzpomínka na oběti nacismu a kladou se většinou před dům, kde dotyčná osoba žila. Myšlenka se poměrně rychle ujala a za necelé tři desítky let od jejího vzniku bylo po Evropě položeno na 67 000 kamenů ve více než dvacítce evropských zemí. Pan Demnig je vždy pokládal osobně a tak to mělo být i letošního roku v Sokolově, kde žádný takový kámen doposud položen nebyl.

Akce byla plánována na květen a měla být součástí oslav 75. výročí konce 2. světové války, v jejímž průběhu zahynulo také přes sto židovských obyvatel města, kteří se zde narodili, vyrůstali či pracovali, případně se přistěhovali odjinud a v Sokolově prožili řadu klidných let, než je dostihla nacistická perzekuce. Položení kamenů měla provázet také výstava vytvořená studenty badatelského kroužku Gymnázia Sokolov o osudech vybraných židovských rodin a také přednáška studentů na dané téma v místní knihovně.

Bohužel kvůli pandemii koronaviru byly květnové oslavy zrušeny. Naděje svitla koncem srpna, kdy pan Demnig naplánoval cestu po střední Evropě, při níž hodlal položit několik kamenů i v západních Čechách, Sokolov nevyjímaje. Bohužel kvůli zvyšující se vlně nakažených svou cestu zrušil, nicméně nabídl výrobu kamenů a možnost, aby si je jednotlivé obce položily samy. Město Sokolov tak této nabídky využilo a dva kameny objednalo.

Ve spolupráci s MDK Sokolov a za podpory ředitele pana Sedláčka se pak podařilo výstavu v prostorách MDK odhalit v září, stejně jako díky městské knihovně a ředitelce paní Drobečkové uskutečnit přednášku, kde studenti předvedli veřejnosti výsledky své práce. Následně však přišla další omezení a s ním i ohrožení dalšího termínu položení kamenů, který byl naplánován na 10. listopad, k výročí tzv. Křišťálové noci. Po zralé úvaze bylo rozhodnuto kameny položit, ovšem bez plánovaného setkání s veřejností. Bohužel. Akce se tak zúčastnila jen starostka města Renata Oulehlová a autor myšlenky položení kamenů v Sokolově Vladimír Bružeňák.

Bylo značně těžké určit, na koho budou první stolpersteiny ve městě upomínat. Volba nakonec padla na zástupce velmi rozvětvené židovské rodiny Steinigerů, konkrétně na pana Theodora Steinigera, jenž zemřel v roce 1942 v Terezíně. Rodina Steinigerů patřila před válkou k nejznámějším a nejvýznamnějším sokolovským rodinám. Vlastnili dva domy na dnešním Starém náměstí, kde provozovali advokátní kancelář, lékárnu, pivnici, krejčovství či obchod s papírem. Většinu členů rodiny však nacisté zavraždili, včetně sedmileté Lucie Steinigerové. Druhý kámen upomíná na slečnu Markétu (Grétu) Herrmannovou (na snímku), jejíž rodina vlastnila obchod s konfekcí také na sokolovském náměstí, prakticky naproti domu rodiny Steinigerů. Slečnu Herrmannovou zavraždili nacisté zřejmě roku 1942 v Osvětimi, stejně jako později jejího bratra.

Markéta (Greta) Herrmannová.Zdroj: archiv Vl. Bružeňáka

Město Sokolov chce v této vzpomínkové činnosti pokračovat a každý rok na výročí Křišťálové noci odhalit alespoň jeden kámen upomínající na zmizelé židovské obyvatele města.

PhDr. Vladimír Bružeňák