Nachází se v historické části Lokte, na jihozápadním okraji náměstí, u nároží s ulicí Radniční. Budova je sídlem Městského úřadu Loket a je v ní umístěna městská knihovna. Budova je chráněna jako kulturní památka.
Mária Cibová