Colt – růst naštěpovaných stromů na této třešňové podnoži v suchých podmínkách přibližně o 25% slabší s porovnáním s ptáčnicí. Při dostatku vláhy může být na úrovni ptáčnice. Lze ji množit dřevitými i zelenými řízky a hrůbkováním. Horší afinitu má s odrůdami Van a Sam. Plodnost je nižší než na ptáčnici nebo na slabě rostoucích podnožích, ale plody jsou velmi dobré kvality. Stromy naštěpované na této podnoži dobře kotví v půdě. Kořenové výmladky vytváří ojediněle. Odolnost na zimní mrazy je dobrá.

Staré keře šeříků můžeme v červnu zmladit silným řezem, při kterém je seřízneme až na půlmetrovou výšku. Musíme však počítat s tím, že nám keře v následujícím roce nepokvetou. U mladých keřů jen prostříháme příliš husté nové výhony a odstraníme ty slabé. Šeřík hlavně potřebuje slunnou polohu a propustnou půdu s dostatkem vápníku.

Od června do poloviny července můžeme sázet letní květák. Pěstujeme ho ze sadby a sázíme tak, aby kořenový bal byl mírně pod úrovní půdy. Sazenice, které jsou hodně vytáhlé, sázíme ještě hlouběji. Vzdálenost výsadby by měla být přibližně na vzdálenost 50 x 50 cm. Půda musí být hluboká, hlinitopísčitá, propustná a bohatá na humus. Důležitá je pravidelná závlaha a pravidelné kypření, protože tato zelenina je nejen náročná na vodu, ale na dostatek vzduchu v půdě.

Červivost lískových oříšků má na svědomí nosatec lískový, brouk který má nos dlouhý skoro jako zbytek svého těla. Chemická ochrana se proti němu běžně neprovádí, ale v lokalitách, kde se pravidelně vyskytuje a ničí úrodu, proti němu zasáhneme v době, kdy se rojí dospělí brouci, čili v květnu a červnu. K ochraně použijeme stejné prostředky jako proti obaleči jablečnému, například Mospilan 20 SP. Postřik je třeba zopakovat minimálně dvakrát ve čtrnáctidenních intervalech.

Petr Kumšta