Při další fázi probíhající rekonstrukce chebské nemocnice si můžete všimnout původního zdiva budovy, postavené v letech 1908-1910 podle projektu Ing. J. Paschera. Tato původní stavba byla dvoupatrová s mansardovou nástavbou uprostřed.

V roce 1968 byla zahájena generální rekonstrukce hlavní budovy nemocnice a s ní spojené hospodářské budovy podle projektu Stavoprojektu, pobočka M. Lázně. Rekonstrukci prováděly Pozemní stavby K. Vary, územní závod Cheb. Z původní budovy zůstalo jen základové zdivo a bylo přistavěno patro zakončené plochou střechou.

Rekonstrukce chebské nemocnice.Rekonstrukce chebské nemocnice.Zdroj: Muzeum ChebKromě nových instalací byly sníženy stropy, zmenšeny pokoje pro pacienty a přibyly 4 nové operační sály. Rekonstrukce za 18,5 mil. Kčs (+ projekt) byla dokončena podle plánu v říjnu 1971 a jediným problémem po jejím dokončení bylo zatékání, které bylo následně řešeno. Modernizace umožnila otevření nových oddělení a navýšení počtu lůžek. Rekonstrukcí poté prošly i další nemocniční budovy.

Muzeum Cheb