Pokud k vám nikdo nepřijde blíže než dva metry, můžete mít roušku sundanou a les je tak jediným místem, kde se vlastně můžete nadechnout čerstvého vzduchu. V České republice jsou nejvýznamnějšími lesními dřevinami podle porostní plochy smrk ztepilý, borovice lesní, buk lesní, duby, modřín opadavý, bříza bělokorá a jedle bělokorá. Ostatní listnáče: javory, jeřáby, jasany a jilmy zaujímají místa v lese nejméně. 

Jaroslava Kubátová