Byli jsme přivítání starostou města p. S. Kaniou a představiteli seniorského sdružení. Setkání se zdejšími seniory bylo srdečné.

Připravili pro nás zajímavý program, v rámci kterého jsme navštívili památkově chráněný soubor budov Park and Villa Bergfried, které patřily bývalému předválečnému majiteli čokoládovny. Zhlédli jsme i malou výstava s videoprojekcí ze života jeho rodiny. V současné době je celý objekt v majetku města a je zpřístupněn veřejnosti.

close Senioři ze sokolovské Slaměnky navštívili Saalfeld. info Zdroj: KD Slaměnka Sokolov zoom_in Senioři ze sokolovské Slaměnky navštívili Saalfeld.

Poté jsme se přesunuli do starověkého břidlicového dolu, jehož činnost byla ukončena v r. 1850. Působením minerální vody, proudícího vzduchu a minerálů vznikly nádherné síně s barevnými stalagmity, stalaktity a dalšími formami krápníkové činnosti. Komentovaná prohlídka nám přiblížila středověkou historii i současné využití, prostor štol je vyžíván i jako denní klimatické lázně.

Po společném obědě jsme se vrátili zpět do středu města a čas do odjezdu jsme věnovali individuálním prohlídkám pamětihodností, na které je město Saalfeld přebohaté. V příštím roce přijedou saalfeldští turisté do Sokolova a již dnes pro ně připravujeme plnohodnotný program.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov