Zasedání příšel pozdravit i starosta a místostarosta města, pánové Petr Kubis a Jan Picka. Ze zprávy Marie Matějkové, předsedkyně spolku, se přítomní dozvěděli souhrnná čísla o aktivitách v roce 2022.

Zde jsou alespoň ty nejdůležitější akce:
9 turisticko-poznávacích výšlapů po KV kraji,
6 jednodenních autobusových zájezdů,
10 turnajů v kuželkách a šipkách,
9 tanečních odpolední,
2 týdenní turisticko-poznávací zájezdy na Domažlicko a Maloskalsko a řada dalších akcí, např. společná návštěva sokolovského muzea, beseda s chebským kronikářem p. Turkem atd.

Velká část těchto akcí se uskutečnila za finančního přispění města Sokolova.

Ceníme si toho, protože podpora v jiných městech není samozřejmostí. Hovořili jsme i o akcích, které chystáme na letošní rok. Slaměnka není uzavřený klub, je určena pro všechny seniory Sokolova, kteří chtějí aktivně využít svůj volný čas. Budeme rádi, když mezi nás přijdou další senioři, mohou tu najít nové přátele a kamarády.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov

Příspěvek nám zaslal Petr Pfeifer, děkujeme a rádi zveřejňujeme