Výbor Slaměnky nejprve popřál všem hráčům dobrý rok, informoval je o aktivitách klubu pro nejbližší období a pozval všechny na valnou hromadu klubu, která se bude konat 25. ledna v 10.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. Pak už začalo sportovní klání. Sešlo se 21 sokolovských seniorů. Vše probíhalo v kamarádské atmosféře, první akce roku byla pěkná, zdařilá.Zájemci z řad sokolovských seniorů si s námi mohou přijít zahrát, scházíme se každé první úterý v měsíci v 9.00 hod. v kuželně sokolovského Akrylu.

Zaslal klub důchodců Slaměnka. Velice mu děkujeme.