Zájezd se uskuteční ve středu 11. srpna 2021 – odjezd od sportovní haly v 7.00 hod. a ze zastávky MHD Těšovice 7.05 hod. Přihlášky v pondělí 9. srpna v 8.00 hod v klubovně ul. Komenského 113. Cena zájezdu 150 Kč. Všechny akce Klubu důchodců Slaměnka jsou podporovány granty MěÚ Sokolov.

Klub důchodců Slaměnka