Sešlo se 39 seniorů, autobus je odvezl do Horních Lazů. Po seznámení s trasou, kterou připravil výbor Slaměnky, jsme se vydali na jedenáctikilometrový pochod.  Cesta byla zpestřena sběrem hub, nebylo možné je přehlédnout a nesbírat. Zapojili se všichni. 
    Trasa vedla přes zaniklou obec Horní Žitná na Kostelní Břízu. Tam nás čekalo milé překvapení, pan starosta Březové pro nás připravil v altánku příjemné občerstvení. Pak jsme pokračovali do Kamenice, i tam bylo s přispěním MěÚ Březová přichystáno  občerstvení.
    Někteří z nás se ještě vydali pěšky na Březovou a k návratu domů použili autobus MHD. Pro ostatní Sokolováky zajistil dopravu mikrobus MěÚ Březová. Všichni účastníci Březovské 10 obdrželi pamětní list.
    Děkujeme panu Boudovi, starostovi Březové, za parádní zajištění celé akce!

Klub důchodců Slaměnka Sokolov