I přes tropická vedra se sešlo 24 seniorů-turistů a autobusem jsme dojeli přes německé město Bad Elster na Trojmezí. Parádní cesta na Trojstátí Bavorsko, Sasko a Česko za slunného počasí – více jak polovina cesty vedla lesem, tedy ve stínu. Lesní bar poskytl osvěžení účastníkům a po polední pauze a občerstvení cesta zpět byla pro účastníky procházkou – 9 km, to je pro slaměnkáře pohoda.

Další turistika je připravena na  středu 16. srpna, kdy pojedeme na Nejdecko, a v sobotu 26. srpna jdeme z Klášterce n/Ohří do Kadaně na tradiční Císařský den.

Bližší informace v sokolovském Patriotu, na web.stránkách Sokolovského infocentra a ve skříňce Slaměnky u Výběru.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov