Zvonice nese původní zvon z roku 1827, který se podařilo zachránit ze Smolnice těsně před jejím zničením. V budoucnu má vzniknout replika zvonu, která by byla ve zvonici už nastálo. Zmínky o Smolnici pochází už z roku 1356. Německé jméno vesnice Pechgrün je spojováno se sběrem a zpracováním smůly. Největší počet obyvatel ve Smolnici byl zaznamenán při sčítání v roce 1930, kdy zde žilo 749 obyvatel. Až do roku 1960 byla Smolnice samostatnou obcí, v roce 1960 se stala součástí obce Stará Chodovská a o čtyři roky později byla připojena k Chodovu. Tehdy se začal smutný osud vesnice naplňovat. Doly, které potřebovaly úložiště pro gigantické množství nadložních jílů a zeminy z lomu Jiří, zahájily výkup smolnických stavení a vesnice se začala pomalu vylidňovat. 

Rudolf Čermák