Arboristé na nich provedou například bezpečnostní nebo zdravotní řezy, na vybraných stromech bude instalována bezpečnostní vazba a některé čeká obvodová redukce koruny. Žádný strom nebude v rámci této akce pokácen. Všechny práce budou prováděné s ohledem na možnou přítomnost zvláště chráněných druhů zvířat a hnízdícího ptactva.

Vstup do parků nebude nijak omezen. Prosíme proto obyvatele, aby dbali zvýšené opatrnosti.

Ošetřování stromů potrvá nejdéle do konce října letošního roku.

Michal Švarc, mluvčí Sokolova