Květiny zástupci vedení města položili i na Vítězné u památníku zajateckého tábora. Hlavní slavnostní akt se potom konal od desíti hodin u pomníku na hřbitově. Za přítomnosti čestné stráže složené z příslušníků městské i státní policie a dále pak ze zástupců střední policejní a střední vojenské školy položili u památníku věnce i skauti a zástupci České obce legionářské.

A jak vypadaly před 79 lety poslední dny války na Sokolovsku? Po dobytí Chebu Američany koncem dubna se jejich postup zastavil a až po dohodě se Sověty pak od 5. května pokračoval směrem na Karlovy Vary. V následujících dvou dnech došlo přes zjevnou americkou převahu, zprávám o dobytí Berlína či smrti Adolfa Hitlera, k několika prudkým přestřelkám se stále se bránícími německými jednotkami, které si vyžádaly životy desítek německých vojáků a zhruba dvaceti Američanů. Boje se vedly především mezi Chebem a Slavkovským lesem, případně ve směru z Chebu na Luby. Do Sokolova dojely americké jednotky v dopoledních hodinách 7. května již bez boje, neboť němečtí vojáci dostali zprávu o kapitulačním jednání ve francouzské Remeši. Američané z 1. pěší a 9. obrněné divize tak obsadili město, osvobodili vězněné ženy ve Svatavě a také osvobodili vězněné sovětské zajatce z lazaretu v sokolovských kasárnách. O den později pak donutili místní Němce, aby důstojně a za účasti obyvatel pohřbili několik posledních ze zhruba 2 500 obětí tohoto tábora. Stalo se tak u hřbitova, kde památku těchto obětí připomíná velký monument. (zdroj: Bružeňák, V., Připomínka konce války, květen 2024, Patriot)

Michal Švarc