Jiří Bauer vedl spolek od roku 1992, kdy přišel s myšlenkou organizace lidí, kteří budou přátelit s opuštěnými dětmi z dětských domovů a ústavů, brát je na víkendy či prázdniny k sobě domů, aby poznaly chod běžné domácnosti, rodiny a získaly osobní kontakty mimo výchovná zařízení. K registraci Pohlazení došlo 16. 3. 1995.

Spolek se svou podpůrnou individuální i společenskou činností prošel vývojem, získal zkušenosti a v současné době se nejvíce zaměřuje na integraci a podporu dětí z rozvrácených a sociálně znevýhodněných rodin, jejich účasti v kroužcích, na táborech, akcích pro děti a mládež, studia na učňovských a středních školách. Hospodářkou sdružení byla zvolena Anna Musichová ze Sokolova a třetím členem Rady Pohlazení se stala Zuzana Chalupová ze Šabiny. Přítomní členové spolku Pohlazení zhodnotili svoji činnost a hospodaření v roce 2023. Všechny plánované akce se úspěšně uskutečnily a zúčastnila se jich řada spokojených dětí. Do konce roku je čeká ještě společná návštěva bazénu, představení loutkohereckého divadla Víti Marčíka, festival umělecky nadané mládeže Múzička v Praze a vánoční besídka s nadílkou dárků.

Hana Kábrtová