Mnohé z dětí s pomocí Pohlazení nově nastoupily na střední školy a internáty - například na plzeňské dopravce si jeden chlapec z Horního Slavkova plní svůj sen stát se strojvedoucím, jiný z Habartova se chce stát filmovým a divadelním maskérem na pražské uměleckořemeslné škole, děvčata zahájila učební obory kadeřnice či ošetřovatelky. "Škola je super. Učíme se první pomoc a já toho vím hodně díky prázdninovému rádcovskému kurzu skautského Klubu Pathfinder," svěřila se nová studentka Střední zdravotnické školy v Chebu.

Některé děti studium započaly už v minulých školních letech a jsou dnes ve vyšších ročnících - například ve třetím na dřevařské škole v Chebu, ve druhém na škole užitého umění a designu v Plzni či v Karlových Varech na oboru instalatér nebo na obchodní akademii v oboru cestovní ruch. Jeden romský chlapec pokračuje s výborným prospěchem a stipendiem v tercii anglicky vyučujícího kampusového gymnázia Open Gate u Prahy, kde začal školní rok cyklistickým kurzem. Další děti jsou v deváté třídě a budou si letos vybírat, na jakou školu se vydají.

Horníci slavili v Sokolově svůj den
Podívejte se: Horníci slavili v Sokolově svůj den

Spolek Pohlazení při tom mladým lidem z nefunkčních a sociálně slabých rodin pomáhá s učením i přijímacími zkouškami, a to jak doučováním, tak materiálním zabezpečením pomůcek, obědů či spoluprací s dalšími nadacemi, dostat se podle jejich nadání a zaměření na pro ně jinak finančně a organizačně nedostupné školy. K těmto partnerům Pohlazení patří především Nadace The Kellner Family Foundation, Nadace ČEZ a také Církev adventistů s.d. či spolek křesťanských podnikatelů ASI-CS. Součástí společné zářijové bohoslužby na faře v Sokolově s promítáním fotek z prázdninových akcí tak byly i modlitby o požehnání v novém školním roce, inspirativní duchovní písně a společně pohoštění.

Hana Kábrtová