Stačilo uskutečnit nápad pozvat k nám do ZŠ naše bývalé žáky, kteří v současné době navštěvují Střední školu živnostenskou v Sokolově, aby našim současným žákům, kteří se rozhodují nebo se v blízké budoucnosti budou rozhodovat o svých dalších krocích do života, v praktických ukázkách přiblížili učební obory, které živnostenská škola pro vycházející žáky nabízí. Byl to dobrý tah - žáci z celého druhého stupně tak měli možnost projít si vším, co jim bylo ze strany střední živnostenské nabídnuto - vše si prakticky vyzkoušet, osahat, na všechno, co koho zajímalo se zeptat. Všichni středoškoláci byli ochotní, vstřícní, trpěliví a hlavně šikovní. Truhláři našim žákům předvedli základní techniky řezů a opracování dřeva, kadeřnice pletení copánků, natáčení pramenů, žehlení vlasů, kuchaři zase ukázali žákům techniky krájení a práce s noži a přípravu jednoduchých pokrmů studené kuchyně, cukrářky si připravily zdobení perníčků a přípravu čokoládových šablon a aranžéři představili pod vedením svého mistra práci s grafickým tabletem, využití plotru Brother a raznice na designové placky. Bylo na co se dívat.

Studenti z živnostenské se prokázali jako profíci – neměli nad sebou dohled svých učitelů, museli se spolehnout sami na sebe a na svůj um. Tak jak jsme to my dospělí mezi školami domluvili, tak to oněch 17 studentů skvěle zvládlo.

Všem patří velké díky. Těšíme se na další spolupráci.

Lenka Žišková, ZŠ Nové Sedlo