Pan Herbert Höfel nás seznámil s vazbou Lokte a Laufu an d. P. Upozornil obyvatele Laufu a Lokte na příbuzenství našich měst, za něž vděčíme císaři a králi Karlu IV., který v Laufu nechal postavit „malý Loket“ – hrádek sv. Václava, ve kterém pobýval císařský pár s čerstvě narozeným princem Václavem. Prince Václava, pozdějšího krále a císaře Václava IV., nechal císař Karel IV. pokřtít v dnešním Karlově chrámu v Norimberku a po dobu svého pobytu pobýval královský a císařský pár s malým synem a doprovodem v Laufu an der Pegnitz.
Pan Herbert Höfel organizoval mnohá setkání Lokeťanů s obyvateli Laufu: ať již přijížděli Laufští k nám do Lokte, například velkolepým vlakem přijelo jednou 600 turistů z Laufu a okolí; nebo naopak do krásného města Laufu přijížděli naši loketští ostrostřelci, pěvecký sbor Cubitus, představitelé našeho města i skupiny českých turistů z našeho kraje.
Přátelství Laufu an der Pegnitz a Lokte bude pro mne navždy spojeno se vzpomínkou na usměvavého a moudrého předsedu „Spolku průvodců Laufu“, pana Herberta Höfela.

Za průvodce Hradu Loket, o.p.s., vedoucí průvodců Mgr. Naděžda Koláříková

Herbert Höfel

* 9.10.1942 †16.5.2020

Pforzheim Lauf an der Pegnitz

Herbert Höfel působil jako člen představenstva, čestný předseda a průvodce městem Lauf an der Pegnitz; dokázal vyprávět o historii města poutavě i s humorem.

Milý Herberte,

Tvoje nasazení pro naše krásné město Lauf bylo vždy s nasazením srdcaře. S Tebou a Tvojí Rosi jsme zažili mnoho krásných a veselých chvilek.

S Tvou radostí ze života optimisty a čestným charakterem ses zasazoval vždy o náš spolek.

Je nám moc smutno. Chybíš nám.

Průvodci města Lauf

Oznámení o úmrtí.Zdroj: repro N. Koláříková

† Herbert Höfel.

Lauf. Herbert Höfel zemřel. Zakladatel a předseda spolku „Průvodci Lauf“ zesnul ve věku 77 let po dlouhém těžkém onemocnění rakovinou.

Původem z Pforzheimu se přistěhoval s manželkou před 40 lety do Laufu. Až do důchodového věku pracoval v Datevu a zanechal zde manželku, dospělé děti a vnoučata.

Protože se velmi zajímal o dějiny svého nového bydliště, začal se již v 80. létech angažovat ve spolku „Milovníků starého města“. Stal se hospodářem tohoto spolku.

Téměř přesně před deseti lety založil Herbert Höfel „Spolek laufských průvodců“ a sám i jako čestný člen provázel tisíce návštěvníků starým městem. A tak ho také znalo mnoho lidí. Bývalý kronikář města Ewald Glückert hledal

kdysi dlouho pomocníka pro provázení městem a Herbert Höfel jej vyslyšel. Založil za podpory starosty Benedikta Bispinga „Spolek průvodců“, našel spřízněné duše a nastartoval úspěšnou dráhu. Rozběhly se návštěvy nejen jednotlivců, ale i turistických skupin, a také vznikaly časté objednávky. Je to zásluha pana Höfela, že do Laufu nyní jezdí turisté prostřednictvím cestovních kanceláří. „Pan Höfel a jeho městští průvodci mají neocenitelnou zásluhu na tom, že se v Laufu za posledních deset let rozvinul čilý turistický ruch,“ chválí jej starosta Bisping.

A také za přátelské vztahy měst Lauf a Loket v České republice vděčíme i Herbertu Höfelovi. On to byl, kdo navázal první kontakty s Loktem, a rozvíjel je stále úspěšně dál.

Článek v německém tisku.Zdroj: repro N. Koláříková

z němčiny přeložila Mgr. Naděžda Koláříková