Vážení občané obce Bukovany, předně bych rád všem moc poděkoval za příspěvek do Tříkrálové sbírky 2020, která proběhla v pondělí 6. 1. 2020 u nás v obci Bukovany. Opravdu velký dík všem, kteří přispěli. V dnešní době je to od vás všech moc krásný čin a vůbec nezáleží na tom, kolik kdo daroval, ale na tom, že se dodržují tradice a můžeme pomoci těm, kdo to opravdu potřebují. Ještě jednou velký dík. Ten obzvláště patří i dětem koledníkům z naší ZŠ Bukovany a dospělému doprovodu, kteří se do obce vydali a Tříkrálovou sbírku uskutečnili, bez nich by to nešlo. Díky Vašim příspěvkům se vybrala (jako již tradičně) tentokrát částka 22 459 Kč. Ta se rozdělí na podporu činnosti FCH Sokolov, Mobilního hospice sv. Jiří Cheb, Tříkrálové kavárničky a krámku Sokolov,ubytovny Oloví a podporu občanů Bukovan v těžké životní situaci a také na Adopci na dálku. Díky také patří Farní charitě Sokolov a panu Bc. Janu Sebjánovi za organizaci a pomoc. Vždyť opravdu upřímná solidarita spojuje všechny muže, ženy a děti u nás i na celém světě. Ještě jednou vám za to velký dík.

Občan a starosta obce Miroslav Stropek