Vzhledem k náročnosti zkoušek, nebylo startovní pole na ranním zahájení nijak početné. Celkem se přihlásilo 10 ohařů, z nichž se dva nedostavili. A tak si startovní čísla nakonec rozlosovalo osm psů. První den počasí celkem přálo, nebylo nijak zvlášť horko, nepršelo, a tak se psům dobře pracovalo. I tak bohužel dva z nich do dalšího dne nepokračovali. První odstoupil Black Bohoušův dvůr, Český fousek, s vůdkyní Kateřinou Homolovou. Druhý pes neobstál na vlečce s pernatou zvěří.

Do druhého dne tedy pokračovalo šest psů. Ranní obloha a následná sprcha měla být předzvěstí věcí následujících… Plně se zde projevily vysoké nároky kladené na ohaře při všestranných zkouškách. Za jedno trvají zkoušky dva dny, jsou tedy velmi vysilující a je to opravdu soubor všech schopností, které by lovecky upotřebitelný ohař měl zvládat. I pes je ale živý tvor s vlastní hlavou, a tak občas vstane tak říkajíc "zadkem napřed" a vypeče vůdce. Další tři psi ten den obdrželi 0 a Všestranné zkoušky v Sousedovicích tím pro ně skončily.

Na závěrečném vyhlášení tedy stanuli pouze tři stateční nebo chcete-li nejschopnější ohaři se svými vůdci. Myslím, že vzhledem k náročnosti celého víkendu se sluší a zaslouží si,aby byli jmenováni:
- Ve II. ceně s počtem bodů 363 obstál Oscar vom Grafenwald s vůdcem Lubošem Rendlem. Oscar je zástupcem plemene Německý drátosrstý ohař.

- Opět v ceně II. ,ale s počtem bodů 461 (limitní známka) došel domácí zástupce Jan Kotlík s Britem z Vrbenské. Brita už jsme na našem okrese potkávali na zkouškách a měl tedy početný zástup fanoušků, nejenom pro velké sympatie k milému vůdci,ale i pro svou dobráckou a mazlivou povahu v těle obrovského a mohutného Německého krátkosrstho ohaře.

- Nejúspěšnějším psem dne se stala Bětka ze Žárovské tkalcovny, která byla zároveň jedinou fenou, která zkoušky úspěšně dokončila. Bětka je plemene Pointr a její vůdkyní a zároveň majitelkou je Jana Pravdová. Tu přijela podpořit téměř polovina sousedního OMS Písek a Janě kápla i slza radosti z úspěchu její feny.

Závěrem bych ráda poděkovala členům mysliveckého spolku Pracejovice a MS Sousedovice za skvělou přípravu. Ladislavu Novákovi z Lovecké bašty za zcela bezchybný catering, rozhodčím za příjemné dva dny v jejich společnosti, korektní, lidské,ale objektivní posuzování. Vůdcům za odvahu na tyto zkoušky psa připravit a přihlásit se. Pivovaru Dudák za zapůjčení stanů, které nás uchránily před průtrží mračen a za ceny pro ty nejlepší a všem dalším sponzorům, kteří nás podpořili.

Hana Hejduková, ČMMJ z.s., Okresní myslivecký spolek Strakonice