První den individuálního programu se účastníci toulali po místech, kam je srdce vedlo a nohy nesly. Středověké hornické a královské město nabízí nespočet zdrojů poučení z bohaté historie. Zahrady, hradby, kašny, kostely, kláštery, měšťanské domy, muzea a další církevní i světské stavby. V mimoturistické sezoně skutečná pohoda k vychutnání „genia loci“ všech zákoutí města.

Druhý den jsme se věnovali exteriérům a interiérům věhlasných památek UNESCO z dílny geniálního stavitele českého baroka Jana Blažeje Santiniho. Trochu morbidně jsme začali prohlídkou hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí, náladu si obnovili v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele včetně procházky po zajímavých krovech. Zlatým hřebem pobytu však byla prohlídka jedinečné gotické katedrály v Evropě – chrámu svaté Barbory, skutečného skvostu české gotiky od stavitelů Petra Parléře, Matěje Rejska a Benedikta Rejta.

Slaměnka strávila týden na Šumavě.
Sokolovští senioři ze Slaměnky nejsou žádní peciválové

Na výtečném hodnocení akce se shodli všichni zúčastnění a tímto děkují za grantovou podporu Karlovarskému kraji a MěÚ Sokolov.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov