Všichni přítomní si dobře zatančili a pobavili. Mnoho seniorů mělo jako doplňky oblečení květiny, které signalizují jaro.

Tato akce je pořádána za finanční podpory MěÚ Sokolov.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov