Dne 24. dubna 2020 jsme po pěti a půl týdnech ukončily šití roušek. Za celou dobu jsme ušily téměř 800 roušek, tzn. průměrně 35 ks denně. Dvě šičky na dvou strojích a tři stříhačky.
V první fázi pro členy spolku a členy vlastních rodin, poté pro další zájemce. Šily jsme i roušky s logy či vlastními motivy. Předávaly jsme roušky pro nemocnici v Sokolově, pro Krajskou nemocnici v Karlových Varech, pro Domov důchodců v Dolních Pochlovicích, pro laboratoř v sokolovské nemocnici i pro Domov pro seniory v Královském Poříčí.
Šily jsme z nakoupeného materiálu i z materiálu od dárců. Děkujeme všem přispěvatelům za materiál, finanční příspěvky občanů i za drobné dary a občerstvení. Výrazně nám pomohl i Nadační fond pomoci Karla Janečka. Děkujeme panu Čendovi Čížkovi, který nám bezplatně poskytl azyl.
Pokud se opět objeví potřeba, můžeme šití kdykoli obnovit.

Spolek Tradiční venkov Josefov