Zima pro nás znamená jedinou věc, a to přepnutí sezony na halovou sezonu. Vymění se stroje za velmi lehké, schopné pomalého letu, a jde se trénovat či závodit. V rámci zimní sezony pořádáme dnes již tradiční závod kategorie, která se stává velmi oblíbenou, kategorie F1N halová házedla. Kategorie se stává velmi oblíbenou z jednoho prostého důvodu. Dochází nám totiž plochy pro kvalitní volné létání. Volné létání je styl létání s modely letadel bez jakéhokoliv ovládání. To prostě modelář musí umět letadlo slepit a nakroucením křídel a kormidel vyladit tak, aby letělo po startu co nejdéle. V halách je to pak ještě složitější, protože letadlo musí být znatelně lehčí, než je házedlo na ven, a pak se modelář při seřízení modelu snaží tak, aby se trefil mezi strop a stěny a letadlo v průběhu letu nenabouralo.
K soutěži samotné. Soutěž se, jako již je tradicí, v našem klubu uskutečnila pod pořadatelským týmem letecké sekce model klubu v prostorách tělocvičny věznice v Kynšperku dne 21.12.2019. Soutěže se zúčastnil zatím největší počet soutěžících, a to 17 dospělých a 6 dětí. Na těchto číslech je vidět, že obliba této kategorie opravdu roste více a více. Létalo se dle pravidel schválených mezinárodní leteckou federací FAi a Svazem modelářů ČR. To znamená, že se soutěž letí na 3 starty po třech kolech. Každý soutěžící tím pádem má 3 starty za sebou v každém kole. Po dobu soutěžního letu soutěžící letí v hale sám (ve vzduchu je pouze jeho letadlo). Časoměřiči pak měří jeho letový čas od vypuštění modelu až po jeho úplné zastavení. Vítězí pak modeláři, kteří dokáží model vyhodit až úplně ke stropu haly, a jejich model dokáže kroužit těsně mezi stěnami. Ze všech devíti letů se pak sečtou jen tři nejlepší. Ze všech zúčastněných žáků se nejlépe povedlo zalétat členovi LMK Panorama Karlovy Vary Dominiku Benediktovi se součtem tří nejlepších letů 54,5 s (8,8;22,4;23,3). Ze seniorů pak špičce této kategorie, jak říkáme v našich kruzích, tomu pánovi s tím dlouhým příjmením, Jiřímu Schiefedeckerovisovi z klubu LMK Louny součtem tří nejlepších letů 91,7 s (30;30;31,7). Na konci každé soutěže pak vyhodnotíme, zda padl rekord haly, který dosud drží člen LMK Panorama Karlovy Vary Jan Procházka – 32,3 s, a ten bohužel nepadl.
Po skončení soutěže se pak uskutečnilo ještě malé přátelské polétání se vším, co je schopno se pohybovat v hale, a tím se celá akce ukončila a modeláři si popřáli veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Za MK Sokolov Michal Plecho