„Jsme fotbalová organizace zaměřující se na individuální přístup při procesu rozvoje fotbalisty,“ představuje Development Of Football Skills, jeden z trenérů Lukáš Chomát. Při rozvoji fotbalisty je velmi důležitý osobitý přístup ke každému hráči zvlášť, na čem si právě DOFS zakládá.

„Individualizace je naprostý klíč ke zvýšení výkonnosti a výraznému hernímu pokroku. Trenér v klubu, z pochopitelných důvodů, nemá tolik prostoru na individuální přístup ke každému hráči, odstranění herních nedostatků či pilování svých silných stránek,“ vysvětloval Chomát.

A právě DOFS nabízí hráčům, kteří využijí jeho služby, opravdu fotbalový komfort. V nabídce jsou individuální, brankářské, skupinové či ukázkové tréninky. „Nabízíme individuální péči, kdy se trenér hráči věnuje nejenom na hřišti, ale také mimo něj, například se na hráče přijedeme podívat na zápas, rozbor výkonu, zaslání instruktážních videí, jak a co trénujeme a mnoho dalšího. Navíc první trénink je zcela zdarma,“ upřesnil Chomát.

Zdroj: Daniel Seifert

A právě individuální přístup je pro DOFS je velmi důležitý, což od odlišuje od dalších kempů. „Ke každému hráči přistupujeme individuálně, aby měl co nejlepší podmínky k tomu, aby se stal lepším fotbalistou,“ přiblížil Chomát. Ale to není za strany trenérů Development Of Football Skills vše. Trenéři se totiž detailně věnují rozvoji fotbalových dovedností a také pohybových schopností.

„K rozvoji pohybové všestrannosti bude možnost jednou měsíčně navštívit také gymnastický trénink,“ přidával Chomát. Využít individuální tréninky mohou dívky, chlapci, ženy i muži, a to bez rozdílu věku. Navíc na kempech, hráči vždy obdrží hodnocení svých silných a slabých stránek. „Nemáme žádné věkového omezení,“ prozradil Chomát, že v DOFS mají otevření dveře i hráči, kteří by se rádi chtěli fotbalu věnovat i přes pokročilý věk.

Zdroj: Daniel Seifert

„Tréninky probíhají pod vedením talentovaných trenérů, kteří již disponují celou řadou zkušeností. Pravidelně se vzdělávají na školeních, kurzech či seminářích. Jedná se o trenéry s velkou vášní a zápalem, což následně přenášejí na své svěřence. Počet hráčů na jednoho trenéra je omezen z důvodu maximálního individuálního přístupu,“ podotkl Chomát.

Zájemci najdou potřebné informace o Development Of Football Skills na webových stránkách www.dofs.training, kde naleznou potřebné informace.  „Kontaktovat nás může opravdu kdokoliv, kdo má zájem nejen o individuální tréninky, když navíc jak bylo již zmíněno, mají první trénink zdarma,“ doplnil závěrem Chomát.