„Fotbalový klub Baník Sokolov uzavřel partnerství s Mateřskou školou Pionýrů, o jehož vzniku jsme jednali během posledního půl roku. Velmi vstřícné bylo jednání s paní ředitelkou MŠ Romanou Veselkovou, která ostatně s touto myšlenkou přišla jako první, což nám umožnilo partnerství doladit velmi rychle a ke spokojenosti obou stran. Vznikl tak unikátní projekt, který mimo jiné umožní například rodičům umístit pohybově aktivní děti do školky s rozšířenými sportovními aktivitami,“ prozradil horkou novinku ze sokolovského klubu vedoucí trenér přípravkových kategorií Baníku Sokolov Tomáš Hájek.

Sokolovský klub tak doplnil chybějící článek řetězce, kdy kromě žákovských a dorosteneckých kategorií, které již dlouhodobě úspěšně spolupracují se Základní školou Pionýrů a ISŠTE Sokolov, získaly i přípravkové kategorie partnera ve školním systému.

Smlouvu o vzájemné spolupráci podepsali na půdě FK Baník Sokolov za Mateřskou školu Pionýrů její ředitelka Romana Veselková a za FK Baník Sokolov výkonný ředitel klubu Tomáš Provazník. Dále byli přítomni šéftrenér mládeže Vít Vrtělka a vedoucí trenér přípravkových kategorií Tomáš Hájek.

Ředitelka MŠ Pionýrů Romana Veselková spolupráci s FK Baník Sokolov vítá: „Naše mateřská škola podporuje pohybové aktivity dětí. Díky spolupráci s FK Baník Sokolov se otevírají nové možnosti. Důvodem ke vzniku společnému projektu bylo vědomí, že současný životní styl nepodporuje dostatek zdraví prospěšného pohybu. Při pohybových aktivitách dochází u dětí k vytvoření zdravých životních návyků a postojů, ke správnému držení těla. Pohyb podporuje rozvoj synapsí v mozku a preventivně působí proti vzniku budoucích civilizačních onemocnění. Společně budeme usilovat o všestranný pohybový rozvoj s přihlédnutím k individuálním a věkovým zvláštnostem dětí.“

Také šéftrenér baníkovské mládeže Vít Vrtělka vidí v nastavené spolupráci zajímavé možnosti do budoucna. „Jsme rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s MŠ Pionýrů. Cílem této spolupráce je poskytnout dětem možnost pohybových aktivit nad rámec jejich hodin v mateřské škole. To vše pod vedením licencovaných mládežnických trenérů našeho klubu. Nebude se však jednat o specializované fotbalové tréninky, ale o všeobecný rozvoj pohybových dovedností, který je pro děti školkového věku důležitý. Dalším cílem je přivést pohybově nadané děti ke sportu, v našem případě k fotbalu. Věřím, že se spolupráci podaří naplno rozvinout tak, aby byla prospěšná pro obě strany, zejména pro děti samotné,“ vysvětloval Vít Vrtělka.

Spolupráce by měla mít mimo sportovní, i širší rozměr po společenské stránce, klub se školou se budou vzájemně prezentovat, vystupovat společně při vybraných akcích obou subjektů atd. (ae)