Komise rozhodčích
(zápis z 29. září 2011)
1. KR schválila změny RO na 1. – 2. 10. a obsazení na 7. – 9.října 2011.
2. Vyhodnocení ZOU ze všech odehraných soutěžních utkání: bez závad !
3.Výsledky teoretické prověrky: Procházka 9,2 – splnil.
4. KR upozorňuje na dodržování společné cesty R a DS na utkání, kterou organizuje vždy rozhodčí nejpozději v pátek před víkendem.
Příští zasedání KR se uskuteční ve středu 5. října od 15 hodin.

Disciplinární komise
(zápis z 29. září 2011)
1. Uvolněná činnost – vykoupení: KRÁSNÝ Jakub (r. n. 1991, Spartak Chodov B), vyloučen v utkání OPM Březová B – Chodov B dne 25. 9. 2011 po 2 ŽK, vykoupení dle RS př. č. 2.
Příští zasedání DK se koná ve středu 5. října od 15.15 hodin.

Sportovně–technická
komise
(zápis ze dne 28. září 2011)
1. Schvaluje odehraná utkání 7. kola OPM, 5. kola OSM, 7. kola OPSŽ, 5. kola OPMŽ, 5. kola OPSP a 2. kola OPMP.
2. Provedla kontrolu registračních průkazů družstva starší přípravky SK Dolní Rychnov dle schválené soupisky hráčů (viz zpráva STK č. 5 ze dne 31. 8. 2011).
3. Schvaluje změnu termínu utkání 10. kola OPSP Lomnice – Chodov, H. Slavkov. Žádajícím klubem je Spartak H. Slavkov. Původní termín je 29. 10. 2011, nový termín je pátek 28. 10. 2011 od 10 hodin.
Příští zasedání STK se uskuteční ve středu 5.října 2011 od 16 hodin.