Okresní fotbalový svaz v Sokolově pořádá stálý nábor fotbalových rozhodčích. Zájemci se mohou hlásit osobně u pí. Veiholdové v kancelářích zimního stadionu ve 2. patře (telefon 352622747) anebo přímo u předsedy komise rozhodčích Zdeňka Černého na mobilu 728 914 917 nebo na pevné 355 540 313. Nový zájemci jsou srdečně vítáni. Rozšiřte řady rozhodčích, kterých je v okrese nedostatek