Komise rozhodčích
(zápis z 21. září 2011)
1. KR schválila změny RO na 23. – 28. 9. a obsazení na 1. – 2.října 2011.
2. KR bere na vědomí omluvu r. Maguly na termín 29. – 30.10.2011.
3. Vyhodnocení ZOU z odehraných soutěžních utkání mládeže: - 0,1 Horvát. - 0,3 Procházka, Horvát.
4. Výsledky teoretických prověrek – test 40 otázek: Peschel 9,4. Procházka 8,8.
5. Společnou cestu R a DS na utkání organizuje vždy rozhodčí nejpozději v pátek před víkendem.
Příští zasedání KR se uskuteční ve čtvrtek 29. září od 15 hodin.

Disciplinární komise
(zápis ze dne 21. září 2011)
1. Nebylo nutno řešit žádné disciplinární provinění.
Příští zasedání DK se koná ve čtvrtek 29. září od 15.15 hodin.

Sportovně – technická
komise

(zápis ze dne 21. září 2011)
1. Schvaluje odehraná utkání 6. kola OPM (mimo utkání Chodov B – Jindřichovice), 4. kola OSM, 6. kola OPSŽ, 4. kola OPMŽ, 4. kola OPSP a 1. kola OPMP.
2. Schvaluje dohodu oddílů odehrát utkání 6. kola OPM Chodov B – Jindřichovice dne 5. 11. 2011 od 10.30 hod. Utkání bylo odloženo z důvodu nezpůsobilého terénu.
3. Schvaluje změnu termínu utkání 8. kola OPSŽ Lomnice – Kraslice. Žádajícím klubem je SKF Kraslice. Původní termín je 2. 10. 2011, nový termín je sobota 1. 10. 2011 od 10 hodin.
Správní poplatek STK 100, – Kč za žádost o přeložení termínu utkání bude oddílu SKF Kraslice stržen ze soutěžní zálohy.
4. Neprovedla kontrolu registračních průkazů družstva starší přípravky SK Dolní Rychnov dle schválené soupisky hráčů (viz zpráva STK č. 5 ze dne 31. 8. 2011). Důvodem bylo nedostavení se zástupce oddílu na jednání STK. Platnost uvedené soupisky vypršela dne 19. 9. 2011. STK nařizuje předložit registrační průkaz každého hráče uvedeného na soupisce na následujícím jednání STK. STK uděluje oddílu SK Dolní Rychnov pokutu 500, – Kč za narušení soutěže porušením řádů a norem dle RS př.č. 2. Pokuta STK bude stržena ze soutěžní zálohy.
5. Upozorňuje družstva mladších žáků, že v soutěžích OPMŽ není povolena „malá domů“ ze hry ani při vhazování. Tzv. „malou domů“ lze využívat pouze v soutěžích přípravek, viz RS příloha č.3.
6. Upozorňuje, že na internetové stránky OFS Sokolov byla doplněna soutěž mladších přípravek (termíny a výsledky).