Sportovně–technická
komise


1. schvaluje odehrané zápasy 15. kola OP mužů, 14. kola OS mužů, 12. kola OP dorostu, 15. kola OP žáků a 16. kola OP přípravek. K zápasu 15. kola OPŽ Rotava – Kr. Poříčí se nedostavil delegovaný rozhodčí.
2. schvaluje odehrané zápasy 20. kola OP dorostu, předehrávku 20. kola OP žáků Rotava – N. Sedlo a zápasy 19. kola OP přípravek vyjma turnaje Kraslice – D. Rychnov, SKP Sokolov (nebyl doručen Zápis).
3. uděluje pokutu 100 Kč oddílu BU Nové Sedlo B za způsobení pozdního zahájení utkání 15. kola OPM Oloví – N. Sedlo B. Uvedená částka bude stržena ze soutěžní zálohy.
4. projednala v souladu s RS čl. 24 neúčast hráčů na výběrech OFS Sokolov 1. 5. 2007 v Habartově a podnět k případnému potrestání klubů ze strany KM. STK žádá předsedu KM o dodání všech potřebných podkladů o neúčasti, případně opakované neúčasti hráčů. Kluby budou poté finančně potrestány dle sazebníku RS čl.24.
5. v rámci úředních zpráv je rozesílána Přihláška do soutěží OFS Sokolov 2007/2008 (k dispozici je také na webových stránkách OFS Sokolov). Kluby přihlásí svá družstva do soutěží, které v současné době hrají bez ohledu na případné postupy a sestupy, které se řídí v souladu s RS. Termín předání přihlášek na OFS je 10. 6. 2007.
6. bude přihlášky do soutěží OFS Sokolov 2007/2008 uzavírat na svém jednání dne 14. 6. 2007. Při nedodržení tohoto termínu odevzdání přihlášek budou oddíly pokutovány částkou 1200 Kč dle RS.
7. příští jednání se uskuteční ve čtvrtek 10. 5.2007 od 15.00 hodin na OFS.

Disciplinární komise


Nepodmíněné tresty: Pokorný Stanislav (1974, Baník Krásno A) - 1 zápas nepodmíněně od 3. 5. za 4. žlutou kartu.
Upozornění pro kluby: DK zasedá vždy ve čtvrtek od 15 do 15.30 hodin. Doporučujeme proto všem účastníkům jednání dostavit se na OFS včas.


Komise mládeže


V souladu s Rozpisem soutěží 2006/2007 a zprávy TMK KKFS Vám tímto oznamujeme, že níže uvedení hráči Vašich klubů byli nominováni na utkání okresních výběrů 94 dne 7. 5. 2007 ve Spořicích u Chomutova – kvalifikační utkání. Doprava je následující: 14.30 – odjezd z Baníku Sokolov, 14.40 – zastávka v Novém Sedle, 14.45 - zastávka v Chodově. Cesta zpět bude po stejné trase. Hráči s sebou musí mít: registrační průkaz, průkaz pojištěnce, kopačky, chrániče a příp. občerstvení.
Zároveň oznamujeme, že adekvátní náhrada cestovních výloh spojených s dopravou hráčů z místa bydliště do místa odjezdu autobusu bude Vašemu klubu vyúčtována dle ekonomických pravidel OFS v nejbližším termínu vyplácení dotací.
Nominovaní hráči – ročník 1994: Rau, Konopáč, Radler, Bady, Šedivec (všichni Chodov), Kroka, Lentes (oba Habartov), Carda (Kynšperk), Kostroun, Zázrivec H. Slavkov), Rychna (N. Sedlo), Rosenberk (1. ZŠ Sokolov), Bilík, Ohybský (Lomnice). Odpovědné osoby za OFS Sokolov: Petr Vojíř, předseda KM a vedoucí výběrů OFS, Suchan Martin, člen VV a člen KM, Gregor Vladimír, člen VV a člen KM.
Účast nominovaných hráčů je povinná. Účast (příp. omluvu) neprodleně potvrďte na tel. č. 607 201 933 – p. Vojíř. Omluvu neúčasti hráče je nutno poslat i písemně (možno zvolit e-mail ofssokolov@quick.cz).
V případě neomluvené neúčasti se klub vystavuje udělení pokuty až 500 Kč. Děkujeme za pochopení a spolupráci.