V souladu s Rozpisem soutěží 2006/2007 a zprávou TMK KKFS tímto oznamujeme, že níže uvedení hráči sokolovských klubů byli nominováni na utkání okresních výběrů 1994 dne 7. 5. 2007 ve Spořicích u Chomutova – kvalifikační utkání.
Doprava je následující: 14.30 – odjezd z Baníku Sokolov, 14.40 – zastávka v Novém Sedle, 14.45 - zastávka v Chodově. Cesta zpět bude po stejné trase.
Hráči s sebou musí mít: registrační průkaz, průkaz pojištěnce, kopačky, chrániče a příp. občerstvení.
Zároveň oznamujeme, že adekvátní náhrada cestovních výloh spojených s dopravou hráčů z místa bydliště do místa odjezdu autobusu bude klubu vyúčtována dle ekonomických pravidel OFS v nejbližším termínu vyplácení dotací.
Nominovaní hráči (ročník 1994): Rau, Konopáč, Radler, Bady, Šedivec (všichni Chodov), Kroka, Lentes (oba Habartov), Carda (Kynšperk), Kostroun, Zázrivec (oba H. Slavkov), Rychna (N. Sedlo), Rosenberk (1. ZŠ Sokolov), Bilík, Ohybský (oba Lomnice).
Odpovědné osoby za OFS Sokolov: Petr Vojíř, předseda KM a vedoucí výběrů OFS, Suchan Martin, člen VV a člen KM, Gregor Vladimír, člen VV a člen KM.
Účast nominovaných hráčů je povinná. Účast (příp. omluvu) neprodleně potvrďte na tel. č. 607 201 933 – p. Vojíř. Omluvu neúčasti hráče je nutno poslat i písemně (možno zvolit e-mail ofssokolov@quick.cz). V případě neomluvené neúčasti se klub vystavuje udělení pokuty až 500 Kč. Děkujeme za pochopení a spolupráci.