Sdělení klubům hrající soutěže Okresního fotbalového svazu Sokolov.

Sportovně–technická
komise


1. schvaluje odehrané zápasy 3. kola OPM, 1. kola OPD a 2. kola OPŽ.
2. povoluje oddílům SK Dolní Rychnov a Baník Královské Poříčí nastoupit v prvních pěti kolech OP přípravek (do 30. 9. 2007) na potvrzenou soupisku hráčů. Oddíly předloží registrační průkazy ke kontrole na jednání STK ve čtvrtek 4. 10. 2007 v 15.00 hodin.
3. příští jednání STK se uskuteční ve čtvrtek 6. 9. 2007 od 15.00 hodin na OFS.

 


Disciplinární komise


Nepodmíněné tresty: Neumann Pavel (1961, FK Olympie Březová B) - 2 zápasy nepodmíněně.
Žádosti o prominutí zbytku trestu: Hajdu Jan (1980, BU N. Sedlo C) - žádosti se vyhovuje, trest se ruší; Brázda Luboš (1967, Dynamo Krajková) žádosti se nevyhovuje, trest v platnosti v plné výši
Neprojednáno: Homolka Miloslav (1965, Baník Krásno B) - nejsou splněny podmínky k projednání.
Upozornění pro kluby: DK zasedá vždy ve čtvrtek od 15:00 do 15:30 hodin. Doporučujeme proto všem účastníkům jednání dostavit se na OFS včas.


Zprávy rozhodčím


b KR provedla změny obsazení RO na 1. - 2. 9. a schválila obsazení na 8. - 9. 9.
b Vyhodnocení Zápisů o utkání z termínu 25. - 26. 8. a udělené trestné body: - 0,3 Eliáš, Vošmik, Joza ml.; - 0,6 Melničuk, Eliáš.
b KR bere na vědomí omluvu (služební cesta) r.Hányše z dnešního zasedání, dostaví se 5. 9.
b  KR převzala od OFS nové vydání Sborníků předpisů pro potřebu RO a DS.
b U předsedy KR je možno zakoupení: znak a karty RO.
b Následující zasedání KR se koná ve středu 5. září od 15 hodin. ⋌