Sportovně–technická
komise

1. dodatečně schvaluje dohrávané zápasy 2. a 4. kola OPŽ Krásno – SKP Sokolov a 1. ZŠ – Kr. Poříčí.
2. schvaluje odehrané zápasy 7. kola OPM, 5. kola OPD, 6. kola OPŽ vyjma utkání Bukovany – 1. ZŠ (nebyl doručen Zápis) a 4.kola OPP. K zápasu 7. kola OPM Lomnice – Kr. Poříčí se nedostavil delegovaný rozhodčí.
3. schvaluje dohodu o změně termínu následujících utkání: OPŽ 2. kolo D. Rychnov– N. Sedlo STŘ 3. 10. 2007 v 17.00 hodin (původně 26. 9.); OPM 9. kolo Krajková – Šindelová STŘ 10. 10. 2007 v 16.00 hodin (původně 6. 10.).
4. uděluje správní poplatek 300 Kč oddílu SK D. Rychnov a 200 Kč oddílu Sokol Šindelová za přeložení utkání v nedostatečném termínu. Částky budou strženy ze soutěžních záloh.
5. provedla kontrolu registračních průkazů hráčů družstva přípravek oddílu SK Dolní Rychnov.
6. příští jednání STK se uskuteční ve čtvrtek 4. 10. 2007 od 15.00 hodin na OFS.

Disciplinární komise

Podmíněné tresty: Novohradský Vladimír (1990, Baník Bukovany) 2 zápasy podmíněně do 26. 12. 2007.
Uvolněná činnost: Burda Tomáš (1987, Sokol Chlum) vykoupení (ČK po 2 ŽK).
Poplatky: Baník Bukovany 200 Kč za neúčast v disciplinárním řízení.
Upozornění pro kluby: DK zasedá vždy ve čtvrtek od 15.00 do 15.30 hodin. Doporučujeme proto všem účastníkům jednání dostavit se na OFS včas.

Komise rozhodčích

KR provedla změny obsazení RO na termín na 1. - 7. 10.
Vyhodnocení Zápisů o utkání z termínu 22. - 23. 9. a udělené tr. body (utkání mládeže): - 0,1 Eliáš; - 0,2 Eliáš; - 0,3 Joza.
Přítomný Josef Košina absolvoval teoretické přezkoušení a uhradil členský příspěvek, obdržel PF, RS a další písemný materiál a domácí test - dostaví se na příští zasedání KR. Od 26. 9. je zařazen na listinu rozhodčích OFS.
KR bere na vědomí omluvu r. Grujbár 20. - 21. 10. (dovolená v zahraničí).
Příští zasedání KR se koná ve středu 3. 10. od 15 hodin. ⋌