Sportovně–technická
komise

1. dodatečně schvaluje zápas 6. kola OPŽ Bukovany – 1. ZŠ Sokolov (Zápis byl doručen opožděně). K tomuto utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí.
2. dodatečně schvaluje dohrávané utkání 1. kola OPŽ 1. ZŠ Sokolov – Rotava.
3. schvaluje odehrané zápasy 13. kola OPŽ.
4. schvaluje odehrané zápasy 8. kola OPM, 6. kola OPD, 7. kola OPŽ a 5. kola OPP.
5. kontumuje utkání 13. kola OP žáků 1. ZŠ Sokolov – Baník Krásno poměrem 3:0 z důvodu neoprávněného startu hráče Krásna v utkání.
6. uděluje pokutu 1500 Kč oddílu Baník Krásno dle čl. 58 SŘ za neoprávněný start hráče v utkání. Tato pokuta nebude hrazena ze SZ. Splatnost pokuty je 18. 10. 2007 (hotově v sekretariátu Tělovýchovné unie Sokolov nebo převodem na účet).
7. oznamuje, že zástupce oddílu Baník Krásno složil hotově na jednání STK pokutu 800 Kč udělenou dne 20. 9. 2007.
8. schvaluje dohodu o změně termínu následujících neodehraných utkání: OPD 6. kolo Březová – N. Sedlo hráno včera v 16.45 hodin; OPŽ 7. kolo Březová – Rotava PÁ 12. 10. 2007 v 16 hodin; OPP 5. kolo Březová – D. Rychnov, Lomnice termín bude upřesněn.
9. opravte si v RS e-mailovou adresu sekretáře oddílu Olympie Březová Pavla Suchého. Nová adresa je suchy.pavel11@seznam.cz.
10. provedla kontrolu registračních průkazů hráčů družstva přípravek oddílu Baník Královské Poříčí.
11. příští jednání STK se uskuteční ve čtvrtek 11. 10. 2007 od 15 hodin na OFS.

Disciplinární komise

Uvolněná činnost:
Bigas Petr (1968, FK Jindřichovice) vykoupení (ČK po 2 ŽK).
Zákaz funkce:
Půta Milan (1997, Baník Krásno) zákaz funkce kapitána na 2 měsíce nepodmíněně od 4. 10. do 3. 12. 2007.
Charvátová Julie (1975, Baník Krásno) zákaz funkce vedoucího mužstva na 2 měsíce nepodmíněně od 4. 10. do 3. 12. 2007.
Upozornění pro kluby: DK zasedá vždy ve čtvrtek od 15 do 15.30 hodin. Doporučujeme proto všem účastníkům jednání dostavit se na OFS včas.

Komise mládeže

V souladu s Rozpisem soutěží 2007/2008 a zprávy TMK KKFS Vám tímto oznamujeme, že níže uvedení hráči Vašich klubů byli nominováni na utkání okresních výběrů 1996 a 95 dne 11. 10. 2007 v Habartově od 15.30 a 16.45 hodin na meziokresní utkání. Doprava obou výběrů je zajištěna na náklady mateřského oddílu přímo na místo.
Hráči sebou musí mít: registrační průkaz, průkaz pojištěnce, kopačky, chrániče a příp. občerstvení. Zároveň Vám oznamujeme, že adekvátní náhrada cestovních výloh spojených s dopravou hráčů z místa bydliště do místa odjezdu autobusu, bude Vašemu klubu vyúčtována dle ekonomických pravidel OFS v nejbližším termínu vyplácení dotací.
Sraz ročníku 1996 je v15.45 hodin v Habartově na hřišti.
Nominace hráčů 96: Peutelschmied Jaroslav, André Jan, Ponc Martin (OSS Lomnice), Podolník Daniel, Boči Martin, Horváth Jakub (Spartak Chodov), Muchna Lukáš, Lhoták Kamil (1. ZŠ Sokolov), Mezei Petr, Hegeduš Jan, Kulich Tomáš, Rajtšlégr Dominik (Baník Svatava), Rychna, Pešák (Nové Sedlo), Vogl Jakub, Valašek Martin (Královské Poříčí), Vítek Lukáš, Ketnerová Anna (Spartak Horní Slavkov).
Sraz hráčů ročník 1995 je ve 15 hodin na hřišti v Habartově.
Nominace hráčů 95: Kosec Martin, Aleš Zapletal, Šallay Dominik (Spartak Chodov), Kostlivý Jakub, Alexandr Molnár, Jan Švarc, Matěj Šváb (Baník Svatava), Otto Salay (SKF Kraslice), Eduard Lakatoš (BU Nové Sedlo), Jakub Švandrlík (Dynamo Krajková), Jan Koptík (Baník Bukovany), Daniel Šedivec,Šramko Jakub (Baník Habartov), Vojtěch Wagner, Sebastián Malý, (Baník Kr. Poříčí), Lukáš Kaucký, Zdeněk Beran, David Rezek (Slavoj Kynšperk), Stodůlka David, Straka Tomáš (1. ZŠ Sokolov),Mikysková Denisa, Mucha Jiří (Královské Poříčí).
Odpovědné osoby za OFS Sokolov: Petr Vojíř, předseda KM a vedoucí výběrů OFS, a Jaroslav Ott, člen komise mládeže.
Účast nominovaných hráčů je povinná. Účast (příp. omluvu) neprodleně potvrďte na tel. č. 607 201 933 – p. Vojíř. Omluvu neúčasti hráče je nutno poslat i písemně (možno zvolit e-mail předsedy komise Mládeže vojir.p@tiscali.cz) V případě neomluvené neúčasti se klub vystavuje udělení pokuty až 500 Kč. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Komise rozhodčích

-KR provedla změny obsazení RO na termín 5. - 7. 10. a schválila obsazení na 13. - 14. 10.
-Vyhodnocení Zápisů o utkání z termínu 29. - 30. 9. a udělené tr. body (utkání mládeže): - 0,2 Vošmik, Magula 2x, - 0,3 Fridrich, Košina, - 0,8 Vošmik (dodatečné hodnocení 6. kolo OPM), - 2,0 Košina a 200 Kč pořádkové pokuty v rámci KR, splatnou do 17. října 2007, za neúčast na utkání OPŽ 1. 10. Krajková - Kr. Poříčí.
-Byl proveden pohovor s napomenutím a zhodnocení teoretické přípravy s r. Košinou, obdržel domácí test, dostaví se na následující zasedání KR.
-KR bere na vědomí mimořádné pracovní směny r. Kučky v měsíci říjnu.
-Dostavil se nový zájemce na funkci RO p. Sedláček Vladimír nar. 1989, č.t. 720 588 920, obdržel Stanovy KR a nová PF pro studium, dostaví se na následující zasedání KR.
-KR upozorňuje RO na řádné čerpání cestovného od oddílu (bez navyšování). Volit cestu s jízdou k utkání nejkratším směrem (vždyť všechny silnice v okrese jsou veřejně sjízdné). Před sezónou byl RO plošně navýšen paušál za řízení utkání, tak není ještě zapotřebí účtovat oddílu více najetých kilometrů, kluby nejsou pro RO sponzoři. Bude prováněna pečlivá kontrola, nedostatky zveřejněny a případné sebemenší přebrání cestovného bude RO oddílu vracet.
-KR zve na své následující zasedání r. Jozu Zbyňka k projednání činnosti funkce rozhodčího OFS.
-Příští zasedání KR se koná ve středu 10. října od 15 hodin.