Trénink okresního výběru

V souladu s Rozpisem soutěží 2007/2008 a zprávy TMK KKFS Vám tímto oznamujeme, že níže uvedení hráči Vašich klubů byli nominováni na utkání okresních výběrů 1996 dne 20. ledna 2008 v 11 hodin v Chodově v kabinách. Začátek tréninku na umělé trávě je v 11.10 hodin. Doprava obou výběrů je zajištěna na náklady mateřského oddílu přímo na místo.
Hráči sebou musí mít: registrační průkaz, průkaz pojištěnce, kopačky, občerstvení, kdo má svůj míč tak také sebou.
Zároveň Vám oznamujeme, že adekvátní náhrada cestovních výloh spojených s dopravou hráčů z místa bydliště do místa srazu, bude Vašemu klubu vyúčtována dle ekonomických pravidel OFS v nejbližším termínu vyplácení dotací.
Nominovaní hráči: Peutelschmied Jaroslav, André Jan, Ponc Martin (všichni TJ OSS Lomnice), Podolník Daniel, Boči Martin, Horváth Jakub (všichni Spartak Chodov), Muchna Lukáš, Lhoták Kamil (oba 1. ZŠ Sokolov), Mezei Petr, Hegeduš Jan, Kulich Tomáš, Rajtšlégr Dominik (všichni Baník Svatava), Rychna, Pešák (oba BU Nové Sedlo), Vogl Jakub, Valašek Martin (oba Baník Královské Poříčí), Vítek Lukáš, Ketnerová Anna (oba Spartak Horní Slavkov).
Výzva: pokud je ve vašem oddíle talentovaný hráč ročníku 1996, tak jej také pošlete, i když není v nominaci! Předem děkujeme za spolupráci .
Odpovědné osoby za OFS Sokolov: Petr Vojíř, předseda KM a vedoucí výběrů OFS
Účast nominovaných hráčů je povinná. Účast (příp. omluvu) neprodleně potvrďte na tel.č. 607 201 933 (p. Vojíř). Omluvu neúčasti hráče je nutno poslat i písemně (možno zvolit e-mail předsedy komise Mládeže p.vojir@centrum.cz) V případě neomluvené neúčasti se klub vystavuje udělení pokuty až 500 Kč. Děkujeme za pochopení a spolupráci.