Sportovně–technická komise
1. schvaluje odehrané utkání OPM 1. kola mezi Spartakem Chodov B a OSS Lomnice B.
2. opravuje výkop utkání OPŽ Krajková – Loket dne 7. 6. 2008 na 14:30 hodin.
3. oznamuje změnu do adresáře RS: Sokol Šindelová e-mail 00zdenek00@seznam.cz.
4. souhlasí s odložením zápasu OPM Sokol Šindelová – Baník krásno B z důvodu nezpůsobilého terénu, zároveň vyzývá oba oddíly k oznámení termínu do příštího jednání STK dne 9. 4. 2008.
5. souhlasí se změnou utkání OPM mezi Jindřichovicemi – Lomnicí B. Dosavadní termín 24. 5. na nový termín, pátek 23. 5. 2008 od 17:00 hodin.
6. souhlasí se změnou utkání OPM mezi Dolním Rychnovem B – Chlumem. Dosavadní termín 11. 5. na nový termín, 27. 4. 2008 od 17:00 hodin.
7. povoluje oddílu Dolní Rychnov nastoupit v prvních třech kolech OPŽ bez RP na soupisku mužstva, oddíl předloží RP na jednání STK do 23. 4. 2008.
8. bere na vědomí dodatečné předložení soupisek Baníku Krásno a FK Loket.
9. předává žádost oddílu Sokol Šindelová o zrušení pokuty za neúčast na VH OFS k posouzení VV OFS.
10. uděluje na základě požadavku KM pokutu 100 Kč těmto oddílům: TJ OSS Lomnice, Baník Krásno, SK D. Rychnov, FK Loket, 1. ZŠ Sokolov a Rotas Rotava za neúčast bez omluvy na tréninku výběru OFS dne 21. 3. 2008. Pokuta bude stržena ze soutěžní zálohy.
11. příští pravidelné zasedání STK se uskuteční ve středu 9. 4. 2008 od 16 hodin.


Komise rozhodčích
1. KR schválila změny obsazení na termín 5. – 6. dubna.
2. KR bere na vědomí omluvu na dnešní zasedání r. Sedláčka ml. z pracovních důvodů, dostaví se na příští zasedání KR.
3. teoretické prověrky ze semináře úspěšně absolvoval r. Magula.
4. KR žádá r. Aubrechta o nahlášení možného termínu k provedení náhradní teoretické prověrky.
5. r. Roedig na zasedání úspěšně absolvoval opravný písemný a postřehový test.
6. s rozhodčím Šůsem bylo provedeno teoretické školení, dostaví se opět v následujícím zasedání KR.
7. na zasedání KR se po výzvě z 26. 3. nedostavili bez omluvy k teoretickým prověrkám tito rozhodčí: Košina, Eliáš, Körmöczi. KR jmenované upozorňuje na možnost absolvovat opravné teoretické prověrky na následujícím zasedání, jinak KR zaujme vůči těmto RO stanovisko dle Stanov KR a Pokynů pro rozhodčí pro jarní sezónu.
8. příští pravidelné zasedání KR se uskuteční ve středu 9. dubna 2008 od 15 hodin.