DK projednala žádosti o prominutí zbytku trestu:
1. Hrouda Lukáš (1986, Baník Svatava) – žádost se zamítá;
2. Srp Michal (1982, BU Nové Sedlo C) – vykoupení dle čl. 30.