Sportovně–technická komise
1. schvaluje 3. kolo OPM mimo utkání Jindřichovice – Královské Poříčí B (nedoručen Zápis o utkání) a Březová B – Chlum (neodehráno pro nezpůsobilý terén), utkání OPD N. Sedlo – Březová, 15. kolo OPŽ a 11. kolo OPP.
2. schvaluje po vzájemné dohodě oddílů nový termín utkání OPM Březová B – Chlum (původní termín 13. 4. 2008) nový termín 14. 5 .2008 od 17.30 hodin a utkání OPD Krásno – Bukovany (původní termín 12. 4.) nový termín 23. 4. 2008 od 17.00 hodin.
3. bere na vědomí informaci ČMFS o změně názvu oddílu TJ Glaverbel Czech Oloví na Sport klub Oloví, o.s.
4. oznamuje změnu e-mailu na předsedu STK J. Frančeho z původní jfrance@csas.cz na novou: france.fotbal@seznam.cz
5. schvaluje po vzájemné dohodě oddílů změnu termínu utkání OPŽ Královské Poříčí – Krajková (původní termín 18. 5. 2008) nový termín 8. 5. 2008 od 14.30hodin.
6. příští jednání STK se uskuteční ve středu 23. 4. 2008 od 16.00 hodin na OFS.


Komise rozhodčích
1. KR provedla obsazení a schválila změny na termín 18. až 20. dubna.
2. vyhodnocení Zápisů z utkání (bez OPM) z termínu 12. – 13. 4.: udělené trestné body: – 0,1 Eliáš; – 0,2 Roedig; – 0,3 Košina; – 0,5 Sedláček ml.; – 0,8 Sedláček st. 2x; – 1,0 Sedláček st.; – 1,5 Roedig a pořádková pokuta 100 Kč v rámci KR splatná do 30. dubna 2008.
3. Teoretické prověrky ze semináře dnes absolvoval r. Košina, opět se dostaví na příští zasedání KR.
4. Postřehový test úspěšně absolvovali r. Sedláček ml. a Košina.
5. KR nařizuje provést teoretické prověrky s r. Aubrechtem do konce měsíce dubna, zodpovídá J. Kučka.
6. KR bere na vědomí novou el. adresu platnou od 21. 4. r. Körmöczi: Josef.Kormoczi@seznam.cz
7. Příští pravidelné zasedání KR se uskuteční ve středu 23. dubna 2008 od 15 hodin.