Sportovně-technická komise
1. schvaluje odehraná utkání 4. kola OPM mimo utkání Chlum - Krásno B (odloženo pro nezpůsobilý terén), 12. kolo OPD a 16. kolo OPŽ mimo utkání Březová – Svatava (odloženo pro nezpůsobilý terén) a 13. kolo OPP.
2. dodatečně schvaluje utkání OPM Jindřichovice - Kr. Poříčí B.
3. schvaluje po vzájemné dohodě oddílů nové termíny odložených utkání: OPM Chlum - Krásno B na 28. 5. 2008 od 18:00; OPŽ Březová - Svatava na 15. 5. 2008 od 16:00.
4. provedla kontrolu registračních průkazů družstva žáků SK Dolní Rychnov.
5. příští zasedání STK se uskuteční ve středu 30. 4. 2008 od 16:00 hodin na OFS.

Disciplinární komise
Podmíněné tresty
1. Josef Fujan (1971, SK Dolní Rychnov B) vyloučený v utkání SK D. Rychnov B - Baník Svatava dne 20. 4. 2008 se trestá zastavením závodní činnosti na 3 utkání nepodmínečně dle čl. 3/b;
2. Radek Augustin (1978, SK Oloví) vyloučen v utkání Baník Kr. Poříčí - SK Oloví dne 20. 4. 2008 se trestá zastavením závodní činnosti na 3 utkání s podmínkou do 23. 7. 2008 dle čl. 7/b.

Komise rozhodčích
1. KR provedla obsazení a schválila změny na termín 26. - 27. dubna.
2. vyhodnocení Zápisů z utkání z termínu 12. - 20. 4. udělené trestné body: - 0,2 Roedig, Eliáš, Körmöczi, Hányš, Sedláček st., Sedláček ml., Košina 2x; - 0,3 Grujbár, Hányš; - 0,4 Roedig; - 0,5 Šůs, Sedláček ml.; - 0,6 Sieber; - 0,7 Sieber.
3. rozhodčí Košina se dostavil k absolvování opravného písemného testu.
4. KR bere na vědomí omluvy r. Grujbár (8. - 11. 5.), Adamec (6. - 8. 5.), Fridrich (do 31. 5.)
5. Příští zasedání KR se uskuteční ve středu 30. dubna 2008 od 15 hodin.

Komise mládeže
Nominace hráčů okresních výběrů 1995 a 1996
V souladu s Rozpisem soutěží 2007/2008 a zprávy TMK KKFS oznamujeme, že níže uvedení hráči Vašich klubů byli nominováni na utkání okresních výběrů 95 a 96 dne: 30. 4. 2008 utkání OFS Sokolov – OFS Karovy Vary. Začátek utkání je v 16.00 hodin a 17.30 hodin na umělé trávě v Sokolově v areálu Baníku Sokolov.
Hráči sebou musí mít průkaz pojištěnce, registrační průkaz, věci na mistrovské utkání. Na lístku donesou napsané e-mail adresu na sebe a na rodiče + telefonní kontakt na rodiče. Zároveň Vám oznamujeme, že adekvátní náhrada cestovních výloh spojených s dopravou hráčů z místa bydliště do místa srazu, bude Vašemu klubu vyúčtována dle ekonomických pravidel OFS v nejbližším termínu vyplácení dotací.
Ročník 1995: Vystrčil Jakub, Srha Filip, Wýstrach Pavel (Loket), Šudřich Roman (SKP Unitop ČR), Stodůlka David (1. ZŠ Sokolov), Švandrlík Jakub (Krajková), Schildbach Marek, Lakatoš Eduard (N. Sedlo), Pravda David (Bukovany), Wagner Vojtěch, Malý Sebastián, Mykisková Denisa (Kr. Poříčí), Zvěřina David, Juhár David, Švarc Jan, Tůma Michal (Svatava), Beran Zdeněk (Kynšperk),Kačmařík Lumír (Banik Habartov), Schrock Jiří (Baník Krásno). Nominovaní hráči sraz hráčů je 15.15 hodin před restaurací U Kopačky.
Ročník 1996: Valašík Martin, Žalman Petr (Kr. Poříčí), Čech Jakub, Hamouz Miroslav, Bauchner Jaroslav, Markovič Pavel (Bukovany), Rychna Radek (N. Sedlo), Skalický Jiří (Krajková), Auselm Martin, Macek Alexandr (SKP Unitop ČR), Peutelschmied Jaroslav (OSS Lomnice), Kroka Miroslav, Mišalko Ivan (Habartov), Lukáč Jakub (Kynšperk), Muchna Lukáš, Baba Tigra Jan, Lhoták Kamil (1. ZŠ Sokolov), Urbánek Ondřej (BaníkKrásno). Sraz hráčů je v 16.00 hodin u restaurace Kopačka.
Odpovědné osoby za OFS Sokolov: Petr Vojíř, předseda KM a vedoucí výběrů OFS; Ott Jaroslav, trenér ročníku 1995 a člen KM a Zeman Pavel trenér ročníku 1996 a člen KM.
Účast nominovaných hráčů je povinná. Účast (příp. omluvu) neprodleně potvrďte na tel. č. 607 201 933 (p. Vojíř). Omluvu neúčasti hráče je nutno poslat i písemně (možno zvolit e-mail předsedy Km p.P. Vojíře p.vojir@centrum.cz nejpozději do 30. 4. 2008). V případě neomluvené neúčasti se klub vystavuje udělení pokuty až 1000,- Kč. Děkujeme za pochopení a spolupráci.