Sportovně-technická komise
1. schvaluje odehraná utkání 1. a 6. kola OPM, 14. kola OPD, 18. a 19. kola OPŽ, 18. kola OPP a utkání OPD Vintířov – Kraslice.
2. schválila turnaj dorostu, který pořádala FK Olympie Březová dne 8. 5. 2008 od 9 hodin.
3. dodatečně schvaluje utkání 11. kola OPD Baník Krásno - Baník Bukovany po doručení Zápisu o utkání.
4. schvaluje po dohodě změnu utkání OPM Baník Krásno B - OSS Lomnice B z termínu 21. 6. 2008 na nový termín, sobota 21. 6. 2008 v 15 hodin.
5. příští pravidelné zasedání STK se uskuteční ve středu 14. května 2008 od 16 hodin.


Disciplinární komise

Nepodmíněný trest
Kurtík Václav (1977, Baník Krásno A) vyloučený v utkání Kr. Poříčí B - Krásno A dne 1. 5. 2008. DK jej trestá zastavením činnosti na 3 zápasy nepodmíněně dle čl. 3/b DŘ.
Podmíněný trest
Košťál Michal (1986, Baník Krásno) vyloučený v utkání Jindřichovice - Krásno dne 26.4.2008. DK jej trestá zastavením činnosti na 1 zápas s podmínkou do 7. 8. 2008 dle čl. 1 DŘ.
Cichra Martin (1993, Baník Krásno) vyloučený v utkání OPŽ Krásno - Březová dne 4. 5. 2008. DK jej trestá zastavením činnosti na 1 zápas s podmínkou do 7. 8. 2008 dle čl. 1 DŘ.
Vykoupení hráče
Volek Jan (1983, FK Loket B) po 2x ŽK = ČK v utkání Jindřichovice - Loket B dne 1. 5. 2008, vykoupení po 2 ŽK dle čl. 30 RS.

Komise rozhodčích
1. KR schválila obsazení a změny RO na termín 8. a 10. - 11. 5.
2. vyhodnocení Zápisů z utkání z termínu 1. - 4. 5., udělené trestné body: - 0,2 Roedig 2x; - 0,3 Eliáš, Sieber, Sedláček st., Magula 2x; - 0,7 Roedig; - 0,9 Sedláček ml.; - 1,0 Sieber a pořádková pokuta 100 Kč; - 1,3 Sieber a pořádková pokuta 100 Kč.
3. uložené pořádkové pokuty v rámci KR je nutné uhradit do 21. 5. 2008.
4. případné dotazy na nedostatky v Zápise o utkání u Jiřího Kučky a Miroslava Cvrka.
5. KR upozorňuje RO na povinnost, uloženou na Semináři 20. 3. 2008, odevzdávat Zápis z utkání originál s kopiemi, a to při disciplinárním postihu (např. ČK) dohromady i s originálem ve 3 vyhotoveních!
6. následující pravidelné zasedání KR se uskuteční ve středu 14. května 2008 od 15 hodin.