Aktiv oddílů Sokolovska
Na aktivu se sešla zhruba polovina zástupců oddílů okresu. Předseda OFS J. Tišl podal informaci o okresních soutěžích, které budou pořádány v ročníku 2008/2009.
1. předpokládá se, že počet družstev dospělých se nezmění a proto bude OPM hrán dvoukolově v jedné skupině.
2. OFS nebude pořádat okresní přebor dorostu pro malý počet oddílů. Oddíly mají možnost startovat v krajské soutěži dorostu, kde hrají převážně oddíly Sokolovska.
3. okresní přebor žáků a přípravek zůstane zachován. Do krajské soutěže žáků a krajského přeboru přípravek se může přihlásit kterýkoliv oddíl.
Výbor OFS navrhuje oddílům, které nemají mládežnická družstva nebo jejich malý počet, utvořit od podzimu soutěž mladších žáků tj. do 12 let. Počet hráčů 4+1, hraje se na hřišti 40x20 m, branky jsou házenkářské. Podle počtu účastníků by se mohlo hrát turnajovým způsobem a využít k hraní všední dny. Pokud budete mít zájem tuto soutěž hrát je nutné poslat přihlášky do 15. 6. 2008.
Poznámky a připomínky
Soutěž slušnosti: pořadí v průběhu soutěže nebude uveřejnováno.
Soutěž střelců v kategorii přípravek je vedena, ale na stránkách www.fotbal.cz bude vedena od podzimní části soutěže 2008/2009.
Připomínky k nominaci žáků na okresní výběry bere výbor OFS na vědomí a pokládá je za správné. Po projednání s p. Vojířem bylo rozhodnuto, že výběr bude prováděn tak, že utkání navštíví člen komise mládeže a dohodne s trenérem o kterého hráče má zájem a jeho zapojení do výběru. Platí pro příští sezonu.
Připomínky k obsazování zápasů rozhodčími vysvětlil p. Černý. Téměř všechny problémy jsou způsobeny nedostatkem rozhodčích a přes různé výzvy ke spolupráci s oddíly se situace nelepší. Po účasti oddílů na aktivu a volební hromadě v únoru a na aktivu v květnu je jasné, že některé oddíly potřebují OFS jenom, když je to pro ně výhodné.
Vedení OFS chce vytvářet podmínky pro všechna družstva okresu a pro ty, které se chtějí aktivně podílet na dění by to mělo být zohledněno.


Sportovně-technická komise
1. schvaluje odehraná utkání 9. kola OPM a dohrávané utkání 3. kola OPM Březová B – Chlum, utkání 16. kola OPD Březová – Nové Sedlo a utkání 11. kola OPD Kraslice – Vintířov, 21. kolo OPŽ a utkání 16. kola OPŽ Březová – Svatava, 17. kolo OPP.
2. schvaluje po vzájemné dohodě oddílů změny termínů utkání: OPŽ Březová – Nové Sedlo, původní termín 24. 5. 2008, nový termín 4. 6. 2008 od 17:30 hodin, OPŽ 1. ZŠ Sokolov – Březová, původní termín 14. 6. 2008, nový 16. 6. 2008 od 17:00 hodin.
3. uděluje pokutu dle RS oddílu BU Nové Sedlo 300 Kč za přeložení termínu utkání 7 a méně dní předem; částka bude stržena ze soutěžní zálohy.
4. upozorňuje, že u utkání 12. kola OPM Oloví – Kr. Poříčí B a Svatava – D. Rychnov B hrozí kolize termínů s utkáním mistrovství Evropy ČR - Švýcarsko. V případě zájmu o upravení termínů utkání sdělte STK do 28. 5. 2008 nový termín.
5. příští pravidelné zasedání STK se uskuteční ve středu 28. května 2008 od 16 hodin.

Disciplinární komise
Podmíněné tresty:
Beneš Jan (1992, Sokol Šindelová) vyloučený v utkání Šindelová – Březová B 17. 5. 2008 a trestá jej zastavením činnosti na 1 zápas s podmínkou do 22. 10. 2008 dle čl. 6/a DŘ; Bejček Rostislav (1993, žák Baníku Krásno) vyloučený v utkání Bukovany –Krásno 11. 5. 2008 a trestá jej zastavením činnosti na 1 zápas s podmínkou do 13. 10. 2008 dle čl. 1 DŘ.
Nepodmíněný trest:
Novohradský Vladimír (1990, dorost Baníku Bukovany) vyloučený v utkání N. Sedlo – Bukovany dne 10. 5. 2008 a trestá jej zastavením činnosti na 5 soutěžních utkání nepodmíněně dle čl. 3/b DŘ.
Informace:
1. DK ukládá oddílu Baníku Bukovany pokutu ve výši 200 Kč za neúčast hráče v disc. Řízení; 2. na příští schůzi DK dne 28. 5. 2008 v 16:00 hod zve kapitána Ol. Březová B Miroslava Waltera, a dále zve rozhodčího utkání Šindelová – Březová B Vladimíra Sedláčka st.; 3. DK projednala žádost hráče S. Kaceřov Petra Kunze (1973) a jeho žádosti nevyhovuje; 4. DK upřesňuje zprávu ze 14. 5. 2008 hráč Kunz Petr, 1973, S. Kaceřov. Trest zastavení činnosti na 4 zápasy nepodmíněně dle čl. 3/5 DŘ (nebyla uvedena výše trestu).

Komise rozhodčích

Z jednání komise rozhodčích Okresního fotbalového svazu.
1. KR schválila obsazení a změny RO na termín 23. - 25. května.
2. vyhodnocení Zápisů z utkání (pouze mládež) z termínu 17. a 18. 5. udělené trestné body: - 0,2 Roedig 2x.
3. doplňte si nové telefonní číslo rozhodčího Maguly: 721 377 177.
4. KR ruší pořádkovou pokutu 50 Kč rozhodčí Hányšovi ze dne 14. 5., kterou uhradil již v termínu 3. 4. 2008, KR se jmenovanému rozhodčímu omlouvá za vzniklou technickou chybu.
4. KR bere na vědomí omluvu rozhodčího Košiny na termín 19. až 26. 5. ze zdravotních důvodů (natažení achilovky).
5. rozhodčí Sieber uhradil v termínu uloženou pořádkovou pokutu 100 a 100 Kč v rámci KR.
6. příští pravidelné zasedání KR se uskuteční ve středu 28. května 2008 od 15 hodin.

Okresní přebor mužů, 9. kolo, sobota v 17 hodin:
A1C0901 Kaceřov – Krásno 11 Cvrk
A1C0902 Oloví – Loket B Eliáš
A1C0903 Jindřichovice – Lomnice B odehráno včera!
A1C0904 Chodov B – Kr. Poříčí B NE 15 Grujbár
A1D0901 Svatava – N. Sedlo C Šůs
A1D0902 Krásno B – Šindelová NE Hányš
A1D0903 Březová B – D. Rychnov B NE Melničuk
A1D0904 Krajková – Chlum Sieber


Okresní přebor dorostu, 17. kolo, sobota v 10 hodin:
C1A1701 Březová – Bukovany Šmat
C1A1702 N. Sedlo – Vintířov 13 Magula
C1A1703 Kraslice – Krásno Melničuk
C1A1601 Bukovany – Krásno (16. kolo) NE 10 Šmat


Okresní přebor žáků, 22. kolo, neděle v 10 hodin:
E1A2201 Rotava – Bukovany SO Magula
E1A2202 Krásno – Lomnice Sedláček st.
E1A2203 Březová – N. Sedlo odloženo na ST 4. 6. 17.30
E1A2204 Svatava – Kr. Poříčí SO 14.30 Šůs
E1A2205 Krajková – D. Rychnov SO 14.30 Sieber
E1A2207 SKP Sokolov – Loket hř. Citice, Hányš
E1A1905 Lomnice – Krajková (19. kolo) ČT 17 Roedig


Okresní přebor přípravek, 20. kolo, sobota v 9 hodin:
G1A2001-3 Bukovany – Svatava,Březová Sieber
G1A2004-6 Kr. Poříčí – Lomnice,Habartov 10 Roedig
G1A2007-9 Krajková – Kraslice, N. Sedlo NE Roedig