Sportovně–technická
komise

1. dodatečně schvaluje zápasy 3. kola OPŽ Březová – Krajková, SKP Sokolov – Rotava a N.Sedlo – 1. ZŠ Sokolov (Zápis doručen opožděně).
2. dodatečně schvaluje zápas 1. kola OPŽ Krásno – Loket.
3. schvaluje odehrané zápasy 5. kola OPM, 3. kola OPD, 4.kola OPŽ a 3. kola OPP. K turnaji 3. kola OPP Lomnice – Habartov, Březová se nedostavil delegovaný rozhodčí.
4. upozorňuje všechny kluby v rámci OFS, že mají možnost si zdarma vyzvednout v rámci jednání komisí 1 ks nového Souboru předpisů ČMFS. Komise zasedají vždy ve čtvrtek od 15.00 do 15.30 hodin na OFS.
5. provedla kontrolu registračních průkazů oddílu 1. ZŠ Sokolov.
6. upozorňuje oddíl Sokol Šindelová na povinnost zaplatit dosud neuhrazené startovné 2000 Kč za soutěžní ročník 2007/2008 nejpozději do čtvrtka 20. 9. 2007 (hotově v sekretariátu Tělovýchovné unie Sokolov nebo převodem na účet) a urychleně oznámit informaci o zaplacení na OFS. Startovné mělo být zaplaceno nejpozději do 7. 7. 2007. V případě neuhrazení startovného do daného termínu bude oddíl Sokol Šindelová ze soutěže vyloučen.
7. upozorňuje oddíly Sokol Šindelová, GVB CZ Oloví a SK Dolní Rychnov na povinnost zaplatit dosud neuhrazenou pokutu 1200 Kč za pozdní podání přihlášky do soutěže (zápis STK ze dne 2. 8. 2007) nejpozději do čtvrtka 20. 9. 2007 (hotově v sekretariátu Tělovýchovné unie Sokolov nebo převodem na účet). V případě neuhrazení pokuty do daného termínu upozorňuje STK oddíly na možné herní důsledky dle SŘ a RS.
8. z důvodu neuhrazení startovného uděluje oddílu Sokol Šindelová sankční poplatek z prodlení ve výši 1000 Kč. Splatnost poplatku je 27. 9.2007 (hotově v sekretariátu Tělovýchovné unie Sokolov nebo převodem na účet). V případě, že má oddíl k dispozici doklad o řádném zaplacení startovného v termínu, žádá STK o jeho urychlené předložení. V takovém případě STK udělený sankční poplatek zruší.
9. příští jednání STK se uskuteční ve čtvrtek 20. 9. 2007 od 15.00 hodin na OFS.

Disciplinární komise

Uvolněná činnost: Budinský Alexandr (1975, Sokolov Kaceřov) vykoupení (ČK po 2 ŽK).
Upozornění pro kluby: DK zasedá vždy ve čtvrtek od 15.00 do 15.30 hodin. Doporučujeme proto všem účastníkům jednání dostavit se na OFS včas.

Komise rozhodčích

-KR provedla změny obsazení RO na 15. - 16. 9.
-Vyhodnocení Zápisů o utkání z termínu 4. - 9. 9. a udělené tr. body: - 0,3 Eliáš, Stodola, Vošmik 3x, Fridrich 3x; - 0,5 Magula, Melničuk;
-r. Magula uhradil pořádkovou pokutu 200 Kč (neúčast na utkání OPŽ Lomnice - Loket);
-KR bere na vědomí omluvu r. Stodola 28. - 30. 9. (pracovní důvody);
-KR provedla pohovor s p. Josefem Košinou o zájmu na funkci RO, po nutném urovnání dlužních částek vůči KR, bude znovu proškolen.
-Příští zasedání KR se koná ve středu 19. 9. od 15 hodin.