Komise rozhodčích
(zápis z 19. října 2011)
1. KR schválila změny RO na 21. – 23. 10. a obsazení na 28. 10. – 2.listopadu 2011.
2. Vyhodnocení ZOU ze všech odehraných utkání: – 0,3 Šmat.
3. KR bere na vědomí uhrazení poplatku – r. Melničuk Vladimír.
4. Omluvy na termín 29. – 30.10. – r. Hányš, rod. důvody, r. Horvát, sportovní činnost.
Příští zasedání KR se uskuteční ve středu 26. října od 15 hodin.

Disciplinární komise
(zápis z 19. října 2011)
1. Nepodmíněné tresty: – Hojda Jan (r.n. 1980, St. Sedlo), vyloučen v utkání OPM Chodov B – St. Sedlo dne 16. 10. 2011, trestá jej na 3 SU nepodmíněně od 19.10.2011 dle SŘ čl. 7b.
– Kučera Jan (r. n. 1985, Dynamo Krajková), vyloučen v utkání OPM Březová B – Krajková dne 16. 10. 2011, trestá jej na 3 SU nepodmíněně od 19.10.2011 dle SŘ čl. 7b.
2. Uvolněná činnost: – Holub Robert (r. n. 1992, Baník Svatava), vyloučen v utkání OPM Svatava – H. Slavkov B dne 15. 10. 2011 po 2 ŽK – vykoupení dle RS př. 2.
Příští zasedání DK se koná ve středu 26. října od 15.15 hodin.

Sportovně–technická
komise
(zápis ze dne 19. října 2011)
1. Schvaluje odehraná utkání 10. kola OPM, 8.kola OSM (mimo utkání St. Chodovská – Loket B), 10. kola OPSŽ, 8. kola OPMŽ a 8. kola OPSP.
2. Kontumuje utkání 8.kola OSM Stará Chodovská – Loket B v poměru 3:0 ve prospěch domácího oddílu. Důvodem kontumace je nedostavení se mužstva Loket B k utkání. STK bere na vědomí dodanou písemnou omluvu a vysvětlení oddílu FK Loket. STK uděluje oddílu FK Loket pokutu 2 000, – Kč za nedostavení se oddílu k utkání dle RS, příloha č. 2. Splatnost uvedené pokuty je do 2. 11. 2011.
Příští zasedání STK se uskuteční ve středu 26.října 2011 od 16 hodin.