Sportovně – technická
komise
1. Schvaluje odehraná utkání 3. kola OPM, 1. kola OSM, 2. kola OPSŽ, 1. kola OPMŽ a utkání 2. kola OPMŽ Nová Role – Kr. Poříčí a 1. kola OPSP.
2. Kontumuje utkání 2. kola OPMŽ Královské Poříčí – Loket a Nová Role – Loket poměrem 3:0 v neprospěch družstva Lokte. Důvodem je nedostavení se družstva FK Loket k utkání. STK bere na vědomí vyjádření FK Loket k neúčasti hráčů. Uděluje pokutu STK 1.000, – Kč oddílu FK Loket za nedostavení se oddílu k utkání mládeže dle RS, příloha č.2. Splatnost uvedené pokuty je do 14.9.2011.
3. Schvaluje změnu pořadatelství utkání 5. kola OPM Březová B – Oloví, utkání se odehraje 11. 9. 2011 od 15 hodin v Oloví (pořadatelem je SK Oloví). Správní poplatek STK 100, – Kč za žádost o přeložení termínu utkání 15 a více dnů předem bude oddílu Olympie Březová stržen ze soutěžní zálohy.
4. Schvaluje změnu termínu utkání 2. kola OPSP H. Slavkov – Bukovany, Kraslice, původní termín je 4. 9. 2011, nový termín je 28. 9. 2011 od 16 hodin. Správní poplatek STK 100,– Kč za žádost o přeložení termínu utkání bude oddílu SKF Kraslice stržen ze soutěžní zálohy.
5. Nařizuje změnu termínu utkání 4. kola OPSP D. Rychnov – Chodov, Lomnice, důvodem je kolize termínu utkání KSD a OPSP. Původní termín je neděle 18. 9. 2011 od 10 hodin, nový termín je sobota 17. 9. 2011 od 14 hodin.
6. Schvaluje žádost SK Dolní Rychnov a povoluje uvedenému oddílu odehrát následující tři soutěžní utkání OPSP na soupisku hráčů potvrzenou STK. Uvedeným důvodem jsou odeslané nové registrace hráčů. Registrační průkaz každého hráče uvedeného na soupisce předloží D. Rychnov do 21. 9. 2011.
Příští zasedání STK se uskuteční ve středu 7. září 2011 od 16 hodin.

Dispciplinární komise
1. nebylo nutno řešit žádné disciplinární provinění.
Příští zasedání DK se koná ve středu 7. září od 15.15 hodin.

Komise rozhodčích
1. KR schválila změny RO na 3. – 4. 9. a obsazení na 9. – 14. září 2011
2. KR bere na vědomí omluvu r. Peschela na termín 14. – 16. 9. – dovolená
3. Vyhodnocení ZOU ve všech soutěžích: – 0,3 Horvát (2x)
4. Na příští zasedání KR se povinně dostaví k teoretickým prověrkám r. Peschel, Magula, Procházka
5. Všichni členové KR si vyzvednou nové vydání PF, Sborník předpisů a Pravidla minifotbalu u předsedy KR nejpozději do středy 7. září 2011 (pro členy KR je celková cena dohromady 100, – Kč)
6. KR jménem všech členů přeje vše nejlepší kolegovi Janu Aubrechtovi k jeho životnímu jubileu, s příležitostným předáním dárku.
Příští zasedání KR se uskuteční ve středu 7. září od 15 hodin.