1. Bere na vědomí předložené a STK KKFS potvrzené soupisky A mužstev pro ročník 2010/2011 oddílů: FK Olympie Březová, SKF Kraslice, TJ BU Nové Sedlo, Spartak Horní Slavkov, SK Dolní Rychnov, OSS Lomnice a Spartak Chodov.

2. Schvaluje změnu termínu výkopu domácích utkání pro podzimní část OPSŽ u družstva žáků Sokol Citice, původní termín je neděle 10 hodin, nový termín je neděle od 12 hodin. Správní poplatek STK za žádost o přeložení termínu utkání předem ve výši 600, – Kč (6x domácí utkání) bude oddílu Sokol Citice stržen ze soutěžní zálohy.

3. Schvaluje změny termínu utkání (žádajícím oddílem je OSS Lomnice ):
– 3. kolo OPM Lomnice – Chodov B, původní termín 22. 8. 2010, nový termín 21. 8. 2010 od 10 hod.
– 3. kolo OPSŽ Bukovany – Lomnice, původní termín 5. 9. 2010 od 10 hodin, nový termín 5. 9. 2010 od 15 hodin.
– 8. kolo OPSŽ Lomnice – Královské Poříčí, původní termín 10. 10. 2010, nový termín 9. 10. 2010 od 10 hodin.
Správní poplatek STK za žádosti o přeložení termínu utkání předem ve výši 300, – Kč bude oddílu OSS Lomnice stržen ze soutěžní zálohy.

4. Uděluje pokutu 1 500, – Kč oddílu Baník Bukovany za podání závazné přihlášky do nového ročníku soutěží OFS Sokolov po ukončení vyhlášeného termínu (dle RS čl.10g). Pokuta je splatná do 25. 8. 2010.

5. Uděluje pokuty 500, – Kč oddílům Sokol Citice a SK Sokol Chlum Sv. Máří za neúčast zástupce klubu na aktivu OFS dne 2. 7. 2010 (dle RS, příloha č. 2, Pokuty STK). Pokuty budou stržené ze soutěžních záloh.

6. Nařizuje z důvodu kolize zápasů změnu výkopu utkání 1. kola OPSŽ Bukovany – Nová Role, původní termín je 28. 9. 2010 od 10 hodin, nový termín je 28. 9. 2010 od 14 hodin.

7. Nařizuje z důvodu kolize zápasů změnu termínu utkání 8. kola OPP Lomnice – Kynšperk, Svatava. Původní termín je 16. 10. 2010, nový termín je středa 8. 9. 2010 od 16 hodin.

8. Schvaluje turnaj dorostu „O pohár Dolního Rychnova“, který se koná dne 14. 8. 2010 od 9 hodin v Dolním Rychnově. Pořádajícím oddílem je SK Dolní Rychnov.

9. Schvaluje turnaj žáků a turnaj přípravky „Svatavské letní slavnosti“, který se koná dne 21. 8. 2010 od 9 hodin ve Svatavě. Pořádajícím oddílem je Baník Svatava.

10. Doplňuje bod č. 9 Rozpisu mistrovských soutěží 2010/ 2011 takto: Dívky mohou startovat v soutěžích OP starších i mladších žáků a přípravek vždy o jeden rok starší, než je věková hranice dané kategorie.

11. Sděluje termíny okresních výběrů mládeže ročníku 1998 a 1999: 12. 10. 2010 OFS Karlovy Vary – OFS Sokolov, 26. 10. 2010 OFS Sokolov – OFS Cheb.

12. Sděluje, že OFS Sokolov uspořádá na podzim 2010 „Ligu starších pánů“ pro hráče nad 35 let, která se bude hrát systémem 7+1. Přihlášky a bližší informace u p. Romana Heřmana, tel.: 777 96 53 24.
Příští zasedání Sportovně – technické komise se uskuteční ve středu 18. srpna 2010 od 16 hodin.