Přihlášky je nutno zasílat na adresu KKFS nebo na e–mail l.buday@cstv-kv.cz, a to nejpozději do 11. února. Cena za seminář činí 500,– Kč (školné, literatura) a platí se na místě školení hotově. Poznámka: V případě zájmu ze strany trenérů proběhne buď 19., nebo 20. 2. 2011 současně i doškolení trenérů licence C. (Přihlášky rovněž zasílat na adresu KKFS nebo na e-mail l.buday@cstv-kv.cz do 11. února).