Zápolit se bude znovu ve vzpírárně na 8. základní škole v Sokolově.

Přihlášky do soutěže je potřeba podat nejpozději do 10. srpna organizačnímu pracovníkovi Petru Hrubému, který je také zároveň ředitelem turnaje, na e–mail: pedrohr@seznam.cz, nebo písemně na adresu: Petr Hrubý, Boučí 95, 356 01 Sokolov; či faxem: +420 352 622 290.

Případné dotazy zodpoví ředitel soutěže Petr Hrubý na telefonním čísle: 777 075 005.
V přihlášce je třeba uvést: počet osob, termín příjezdu a odjezdu, způsob dopravy, požadavky na noclehy.
A systém soutěže? Startují 5 až 6členná družstva, ročník narození 1997 až 1990, mohou startovat i družstva ,,B“ a ,,C“, ve družstvu mohou rovněž startovat i dívky.

Obecné předpisy: Soutěží se dle pravidel IWF.
Hodnocení soutěže: Dle Sinclairových tabulek pro muže a ženy. Do soutěže se započítává pět nejlepších výsledků z každého družstva. O pořadí družstev rozhodne větší počet Sinclairových bodů. Při větším počtu družstev budou družstva rozdělena do skupin.

Časový pořad:
technická porada (7.30 hod.), vážení (8.00 – 9.00 hod.), nástup 1. skupiny (9.45 hod.), začátek soutěže 1. skupiny (10.00 hod.), zahájení soutěže dalších skupin ihned po skončení předcházejících skupin
Zajímavé budou opět i ceny. Vítězné družstvo juniorů získá pohár. Družstva na 1. – 3. místě obdrží medaile, věcné ceny a diplom. Družstva na 4. – 6. místě obdrží věcné ceny a diplom.

Pořadatelé závěrem upozorňují, že všechna ustanovení tohoto rozpisu jsou platná, ve sporných případech rozhodne pořadatel.